Ubanjwa elesichitha axotshwe ekwendeni

Ubanjwa elesichitha axotshwe ekwendeni

0 445

YiNtatheli kaMthunywa
KULENINA leBinga elisathoba amanxeba ngemva kokubhuqwa ngumkalo ngoba emthole elesichitha.
Kubikwa uPrayer Mudenda ubhaxabulwe ngumkakhe waphinda waxotshwa ngumkakhe uAlbert Ncube ngemva kokutholakala elesichitha asiphiwa ngomunye umphurofethi ngenhloso yokwehlukanisa umkakhe lomakhwapheni wakhe.

UMthunywa ukhulumisane lomfakazi okhethe ukungabethwa ngegama othe uNcube watshaya umkakhe qede wamxotsha ngoba emfice elesichitha.

“Kwalamula abantwana mhlalokho uMudenda etshaywa ngumkakhe kubangwa imbodlela okubikwa yayilesichitha. Kukhanya uMudenda wahamba komunye uMadzimai odumileyo wayacela isichitha sokuchitha uthando phakathi komkakhe uAlbert lomakhwapheni wakhe.

“Asazi ukuthi uAlbert wayibona njani imbodlela leyo kodwa wahle waqala ukubuzisisa ngayo umkakhe waqala esithi ngumuthi womthandazo kodwa wacina eveza ukuthi uhambe wayadinga isichitha ngoba engavumelani lothando lwabo.

“Impi yahle yaqala kwanceda abantwana abesebehlaba umkhosi. Yikho ukumekela kwakhe. Ekuseni wamxotshwa wabuyela kibo,” kuchaza umfakazi lo.

UMthunywa ukhulumisane loNcube yena othe kasamethembi umkakhe.

“Umkami angisamethembi ngemva kokumbamba xhaka lomuthi engingawuzwisisiyo. Ukuxabana saxabana njalo ngifisa ukuhlangana labazali bakhe sikhulumisane ngaloludaba ngoba angeke ngihlale lomuntu ongangibulala emzini wami,” kuchaza uNcube.

UMthunywa ukhulumisane loMudenda yena othe akusicala ukuzama ukugcina umuzi wakho.

“Bengizama lami okusemandleni ami ukuze lami ngigcine umendo wami. Sengikhulume labadala, angisabuyeli emzini wakhe,” kuphetha uMudenda.

NO COMMENTS

Leave a Reply