Ubanjwa egebhele i2kg zembanje egumeni

Ubanjwa egebhele i2kg zembanje egumeni

0 359
UMazimela Ncube

Cornelius Luphahla
KULENDODA yesigabeni seSt Luke’s ebanjwe xhaka ngamapholisa ilomgodla we2kg obulembanje izigqibele egumeni layo ngenhloso yokuzithengisa.

UMazimela Ncube ubanjwe lembanje lezi emavikini amabili adluleyo ezigqibele egumeni lakhe, okudale ukuthi abotshwe.

Kubikwa uNcube bekusaziwa ukuthi uthengisa imbanje kodwa uthe ebuzwa ngamapholisa wathi zigqitshelwe ngomakhelwane bakhe abamzondayo besenzela ukuthi abotshwe.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Clifford Khanye oyisakhamuzi sakule indawo oveze ukuthi uNcube wathengiswa ngomakhelwane bakhe.

“UNcube wathengiswa ngomakhelwane bakhe uThabani Ndlovu loNkomo ngoba wayexabane labo bamtshaya wasebabophisa baze bayaphenduka emthethwandaba. Kuthe ngemva kwalokho yikho okwatholakala khona imbanje lezi njalo inyawo ezazilapho zazifana xathu lezabo okutshengisa ukuthi yibo abazigqibelayo.

“Lanxa kunjalo amapholisa aphinda athi ehlola endlini yakhe athola amabhola amathathu embanje ahle athi kutsho ukuthi ngezakhe zonke,” kulandisa uMnu Khanye.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Henry Ndlovu uthe uyakujabulela ukubotshwa kukaNcube ngoba imbanje kazilunganga esigabeni njalo yizo ebezidala ubudlwangudlwangu.

“Mina ngiyakujabulela ukubotshwa kukaNcube ngoba imbanje vele ziyinto embi kakhulu njalo yizo ezidala ubudlwangudlwangu ebantwini. Ngitsho ngoba abafana abanengi kade bezithenga kuye futhi behlala besilwa bethethisa labantu abadala.

“Ngalokhu abantu esigabeni sebefunde isifundo sokuthi imbanje ziyabophisa. Ngilethemba lokuthi kakho ozazithengisa futhi ngoba sebebanengi abantu ababotshelwa zona,” kuphetha uMnu Ndlovu.

Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa esabelweni seMatabeleland North uInspector Siphiwe Makonese yehlule ngoba ucingo lwakhe kalubanjwanga muntu.

NO COMMENTS

Leave a Reply