Qalani amalungiselelo okulima

Qalani amalungiselelo okulima

0 551

Thando Dube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iAgritex ikhuthaza abalimi bakuleli ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima njengoba isikhathi sakhona sesisondele.

Lokhu kuvezwe ngu-Agricultural Extension Officer eMguza District uMnumzana Thulani Ndlovu ngenjongo yokuthuthukisa ezokulima kuleli.

Ekhuluma loMthunywa uMnu Ndlovu uthe esigabeni seMguza uthe abalimi sokufanele baqalise ukulungiselela ukulima ndaweni ezehlukeneyo ngoba ihlobo selisondele.

“Ngikhuthaza abalimi bakuleli ukuthi baqalise ukulungiselela ezokulima njengoba isikhathi sezulu sesisondele. Lokhu kufanele bakwenze ngokuthenga inhlanyelo eqondileyo kusasemasinyane ngoba iyabe isatshiphile. Ngalokhu bengaphuza ukuyithenga bazayithenga isidula njalo isitholakala nzima ezitolo.

“Okunye njalo abalimi kufanele bahlanyele izilimo ezehlukeneyo ukuze bathole isivuno esehlukeneyo ngesikhathi esifanayo. Inhlanyelo le kufanele bayithenge endaweni eziqondileyo okuyikho okulenhlanyelo eqondileyo ngoba zikhona ezinye indawo ezithengisa inhlanyelo engahlolwanga kumbe ephehliweyo okuyikho okubehlisela isivuno,” kutsho uMnu Ndlovu.

UNdlovu uqhubekele phambili njalo wathi lonyaka izulu lilutshwane ngakho abalimi kufanele baqalise masinyane ukulima babuye balime izilimo ezincane.

“Kusenjalo abakhangela ngezomkhathi babike ukuthi lonyaka izulu lizabe lililutshwane beselisanda kusukisela ngoZibandlela kusiya kuMbimbitho kumnyaka ozayo. Ngalokhu abalimi kufanele baqalise masinya ukulima lonyaka njalo balime izilimo eziphuza ukutsha.

“Izilimo lezi ngezilentanga ezincane ezigoqela inyawuthi, amabele kanye lomumbu olenhlamvu ezincane. Kumnyaka ozayo yikho okufanele abalimi balime khona izilimo ezifuna izulu elinengi njengoba lizabe likhona,” kuphetha uMnu Ndlovu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply