Pheka loMaNdlovu: Amakhowa ayahlabusa loba engelamphelekezeli

Pheka loMaNdlovu: Amakhowa ayahlabusa loba engelamphelekezeli

LOBA kuthiwa amakhowa awuwathandi ungawapheka ngendlela le engizakutshela ngayo uzahlala uwapheka emzini wakho uze udinwe.

Okudingakalayo

–    100g amakhowa (loba yiwuphi umhlobo)
–    Amaqanda amabili
–    Ukhezo olulodwa (1 tablespoon) lwe-turmeric kumbe i-Royco beef flavour
–    Inkezo ezine (4 tablespoons) zefulawa
–    Isawudo
–    Amafutha okupheka
–    Imbiza
–    Ukhezo
–    Isitsha sokuvubela

Ukupheka

–    Faka amaqanda, ifulawa, turmeric kumbe i-Royco, isawudo ukuhlanganisele esitsheni. Kuhlanganise uze ubone ukuthi sokuhlangene sibili.
–    Faka amakhowa uhlanganise njalo kuze kuhlangane okwamagama.
–    Faka emafutheni atshisayo sibili upheke njengama gwinya.
–    Nxa esengumbala ofana lowegolide ayabe esevuthiwe-ke sungephula imbiza yakho.

Ukudliwa
Nxa amakhowa uwapheke kuhle kumele ahlabuse njengenkukhu ngokwayo. Sungawadla loba ngasiphi isikhathi loba engela mphelekezeli ayangena, abutshintshi ubunandi bakhona.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply