Pheka loMaNcube: Uyaziquma ulimi ngama-Chocolate Chip Cookies

Pheka loMaNcube: Uyaziquma ulimi ngama-Chocolate Chip Cookies

Sizajabula imiphimbo eminengi ngezibiliboco ezizadliwa ngeKhisimusi. Kuluhlu lokudla okumele ukuphekele imuli yakho mama kumele abekhona phela ama-chocolate chip cookies ngoba luluju lodwa nguncinda ngibophe.

Okudingakalayo:

 •  Amankomitsho amabili lengxenye awe-cake flour
 •  Ukhezo oluncane olulodwa lwe-baking soda
 •  250g butter
 •  Ingxenye yenkomitsho ye-castor sugar
 •  Inkomitsho eyodwa ye-brown sugar kumbe i-treacle sugar
 •  Ukhezo oluncane olulodwa lwesawudo
 •  Ukhezo olukhulu olulodwa lwe-vanilla essencen Amaqanda amabili
 •  Amankomitsho amabili ama-milk chocolate chips
 •  Inkomitsho eyodwa yamazambane acacadiweyo (nxa ufuna)

Ukupheka:

 • Tshisisa i-oven ibe ku-180 degrees.
 •  Hlanganisa itshukela le-butter okwemizuzu emibili phakathi kwesitsha.
 •  Faka  isawudo, vanilla kanye lamaqanda, kuhlanganise njalo okomzuzu owodwa kuze kuhlangane.
 •  Faka ifulawa le-baking soda uhlanganise njalo kuze kubambane.
 •  Faka ama-milk chocolate chips ugoqoze.
 •  Sungafaka ku-tray kumbe kuma-baking sheets kwehlukane nge-3cm
 •  Faka ku-oven okwemizuzu engaba litshumi, nxa sesiba ngani ligolide emaphethelweni ayabe esevuthiwe.
 •  Wakhiphe, wekele ekuma-baking sheets okwemizuzu emibili aphole kancane ubusuwakhipha uwafake ku-wire rack aphole ngokupheleleyo

Ukudliwa
Ama-chocolate chip cookies ayahlabusa okwamagama, akulandaba ukuthi uwadla sikhathi bani ubunandi abutshintshi, khona nxa uwaphelekezela ngenamunede kumbe ngochago ulimi qumiyani.

NO COMMENTS

Leave a Reply