Pheka loMaNcube: Unambitha ungaqedi ngebhobola

Pheka loMaNcube: Unambitha ungaqedi ngebhobola

Okudingakalayo

– Ibhobola
– Itamatisi elisikelelweyo
– Ama-tablespoon amabili edobi
– Ingxenye yenkomitsho yamanzi
– Ingxenye ye-teaspoon ye-bicarbonate soda
– Isawudo
– Imbiza

Ukupheka

– Sikelela ibhobola lakho libe yiziqa ezincane.
– Faka isoda, isawudo kanye lamanzi ubilise.
– Nxa sokubila faka ibhobola lamatamatisi.
– Vala imbiza ukwekele kuxhwathe, ubulokhu ugoqoza.
– Ngemva kwemizuzu engaba litshumi, njalo ibhobola selikhanya livuthiwe, likhiphe embizeni.
– Faka idobi uqale ukugoqoza kuze kuhlangane.
– Nxa sokuxhwatha sungafaka njalo ibhobola lakho ugoqoze kuhlangane.

Ukudliwa

Ibhobola lihlabusa lidliwa lisatshisa usidla lesitshwala, loba ngasiphi isikhathi sungasibumba isitshwala lebhobola lakho leli utshone usuthi nti.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply