Pheka loMaGumbo: Ukupheka isathiyane

Pheka loMaGumbo: Ukupheka isathiyane

Okudingakalayo

– Uchago lwenkomo
– Impuphu
– Imbiza
– Ukhezo

Ukupheka

– Thela uchago embizeni ufake emlilweni
– Bilisa uchago lolu, nxa solubila faka impuphu ugoqoze kuze kuvuthwe
– Akumelanga kujiye njengesitshwala kodwa kumele kujiye nje

Ukudliwa

Isathiyane yikudla okumnandi okwamagama nxa kuphekwe yingcitshi sibili okuqakathekileyo yikuthi umpheki akwazi ukuthi siphekwa ngochago lwenkomo esanda kuzala olungaseyilo mahlaka kodwa lungakahlambuluki. Sidliwa ekuseni sihlabusa nxa sihamba letiye.

SIMILAR ARTICLES

0 79

0 134

NO COMMENTS

Leave a Reply