Pheka labakoSharifa: I-chicken stew

Pheka labakoSharifa: I-chicken stew

ZIDLELE ukudla okumnandi ngempelaviki lemuli yakho upheke inyama yenkukhu elekhari, ayisibunandi, uyaziquma ulimi ngokudla inyama le.

Okudingakalayo

— inkukhu
— ikhari
— ihanyanisi
— pinch of black pepper
— imiqwente (carrots)
— indumba eziluhlaza (green beans)
— isawudo
— amatamatisi amabili
— imbiza yokupheka enkulu
— ukhezo lokupheka
— amafutha okupheka

Indlela yokupheka
Khazinga ihanyanisi lekhari le-black pepper kuze kutshintshe umbala kube lithanga.

– Faka amaqatha akho enyama engaphekwanga ukhanzinge lamatamatisi aze avuthwe.
– Thela amanzi alingeneyo wekele kuxhwathe ngesikhudumezi esilingeneyo unanzelele ukuthi amaqatha akho kawehlukani ufake lesawudo olithandayo.
– Faka imiqwente le-green beans wekele kuxwathe inyama izathatha umbala wekhari nxa isivuthiwe.

Ukudla
Inyama le ihlabusa kakhulu nxa uyidla lerayisi.

SIMILAR ARTICLES

0 15

0 20

NO COMMENTS

Leave a Reply