Owaqungwa nge-acid ulandisa ngobuhlungu

Owaqungwa nge-acid ulandisa ngobuhlungu

0 634

UMNIKAZI webhawa esigabeni sePhola eMasoyi, phandle kweWhite River, eMpumalanga, uvele emthethwandaba ngoLwesine esetheswa icala lokuzama ukubulala owayeyisisebenzi sakhe.

Isisebenzi sakhe, uMnumzana Carlos Ntimba oleminyaka engu-20 wathunjwa ngemva kokuthenjiswa umsebenzi omutsha.

UMnumzana Ntimba utshele iqula leSun esembhedeni wakhe wesibhedlela ukuthi mhlaka 28 Nhlolanja wemukela ucingo luvela emuntwini owayemtshela ukuthi semtholele umsebenzi omutsha eMalahleni.

“Owafonayo waze wathumela le R130 koShoprite eyendleko zokuhamba. Unkosikazi wami nguye owahamba wayayithatha,” kutsho uMnu Ntimba.

“Ngathi ngifika eNelspruit sokutshaya ihola lesithupha ntambama, owafonayo wathi ngeke esaphumelela ukuzongilanda ngoba sokuntambama. Wangicela ukuthi ngiye KoNyamazane wathi abangane bakhe bazangihambisa kuye ekuseni. Ngamkholwa.”

Kodwa lokho akuzange kwenzakale, wathi esamile esitaladeni wabanjwa ngamadoda amathathu amngenisa kuToyota Corolla eluhlaza itshayelwa ngumqhatshi wakhe wakudala!

“Amadoda la amane abopha izandla kanye lenyawo zami ngentambo.

“Baqalisa ukungitshaya ngesando esikhulu bengingqinda ngezibhakela. Bangigcona besithi bengiseba utshwala bomqhatshi wami ebhawa. Baqhubeka bengitshaya bangithela nge-acid ngaze ngaqaleka,” kwatsho uMnu Ntimba.

Isikhulumi samapholisa ukaputeni Jabu Ndubane uthe,  “kulendoda ebilaliswe esibhedlela ngemva kokutholwa ngamapholisa ilahlelwe egangeni ilimele kakhulu kungxenye yaphezulu yomzimba.

“Kulosomabhizimusi obotshiweyo wamiswa emthethwandaba eNelspruit Regional Court esetheswa icala lokuzama ukubulala.” — Ubulembu

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply