Okufudu du abafazi babantu emacansini

Okufudu du abafazi babantu emacansini

0 2110
UMnumzana Ishendibaba Gumbo

Nomthandazo Ndlovu
AWASABUQUTHI behle ubuthongo amanina elokitshini leCowdray Park koBulawayo nanko phela kulofudu lomunye umphurofethi oluzilalela labo bavuke bemanzi te.

UMthunywa uzwe ukuthi kubonakale ufudu olugqize amangqongqo luphuma endlini kaMnumzana Ishendibaa Gumbo okwenze izakhamizi zahle zathi nguye kanye umuntu oyenza omama bakulelo lokitshi bengasabuquthi.

Ekhuluma loMthunywa uNkosikazi Sithandazile Bhebhe uthe sokulesikhathi eside bengalali ngofudu lukaMnu Gumbo.

“Lindaba yokungalali ebusuku ayiqali lamuhla, sokulesikhathi sibili kusenzakala lokhu, ebusuku mina ngiphupha ngisilwa lomuntu wesilisa oyabe efuna ukuya lami emacansini, ekuseni ngivuka isembatho sami sangaphansi simanzi te kungani bengilele lomuntu wesilisa ubusuku bonke,” kutsho uNkkz Bhebhe.

UNkkz Bhebhe uqhubekele phambili wathi uMnu Gumbo abasamfuni elokitshini labo ngoba indlela asebenza ngayo njengomphurofethi kayilunganga.

“Sicine sibiza umhlangano wezakhamizi ukuze kukhulunywe ngodaba lukaGumbo, isimanga kalanga ukuthi ufudu ngolwakhe, siphelelwe silapha ukuthi yisibindi bani leso,” kuqhuba uNkkz Bhebhe.

Elinye inina eliyisakhamuzi elokitshini leli elingathandanga ukubethwa ngegama lithe kumele kubonwe icebo ngofudu lo, ngoba abantu bazachithekelwa yimizi yabo.

“Sibize umhlangano ukuze kubonwe icebo ngoGumbo lofudu lwakhe ngeke senelise ukuhlala lomuntu onjalo esigabeni, mina kungasi anointing oil engiyisebenzisayo ngabe lami angilali kodwa sekungcono sengilala,” kutsho inina leli.

“Omama bathwele nzima lapha, kambe umuntu uzathi ukulala lofudu, usabantwana laye uzafuna phela laye njengomnimimuzi kodwa uyabe uzizwa ungafuni lokumbona phansi kwakho ubaba,” kuchaza lumama.

Ebuzwa ngodaba lolu uMnu Gumbo uthe liqiniso ukuthi kwabonakala ufudu olulamangqongqo luphuma endlini yakhe.

“Kuliqiniso sibili ukuthi kwabonakala ufudu olulamangqongqo luphuma endlini yami yokulala, ufudu lolu luthunyelwe ngumuntu ongizondayo  ofuna ukubhidliza ibandla lami,” kuchaza uMnu Gumbo.

UMnu Gumbo uthe yena umsebenzi wakhe njengomphurofethi ngowokunceda abantu hatshi ukubahlukumeza ngakho uselubisele ufudu lolu.

“Mina nginguMphurofethi oyazakalayo njalo onceda abantu, into yonke ephazamisa ibandla lami ngiyayibisela kumnikazi nge-back to sender ngakho lofudu lo sengimbisele angiselaye,” kuphetha uMnu Gumbo.

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply