Ngqwa laMahuzzu Amahle

Ngqwa laMahuzzu Amahle

0 553

MTHWAKAZI omuhle ngokuthokoziswa kusa kwamalanga liphephandaba likazulu lakuyonale iviki lize lazo njalo ezivusa usinga. Nanko phela njengoba lidume ngezimnandi kule iviki elikazulu liphethe amajaha kamskandi avutha bhe Amahuzzu Amahle.

Othanda ukuzithokozisa nansi ingxoxo ehlabusayo phakathi kwentatheli yephephandaba likazulu uArnold Ndlovu (AN) loDecent Nkomo (DN).

AN: Akuthi fahlafahla mayelana lembali yakho kanye lomculo wakho?

DN: Igama lami nguDecent Nkomo ophuma endaweni yasePhahlandlela koBhango emngceleni wePlumtree leKezi. Ngingomunye wabasunguli beqembu elibizwa Amahuzzu Amahle lapho engicula khona, ngibhala ingoma ngiphinde ngidlale isiginci.

Eqemjini leli ngisebenzisana loKhangelani Sengwayo wePhaphama eFilabusi ohlabela ama-leading vocals lokubhala ingoma. Amahuzzu Amahle liqembu lamadoda, iqembu elisungulwe ngomnyaka ka2017.

AN: Tshela uzulu mfokaMasiya ukuthi njengomculi kamaskandi selakhipha amadlalade amangaki njalo abantu bathini ngomculo wenu?

DN: Sisesebatsha kwezomculo njengeqembu elisungulwe nyakenye kodwa kunjalo nje kuqala lumnyaka ngenyanga kaNholonja sihwatshe idlalade lethu lakuqala elithi “Imfundo”. Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lantathu ezimnandi okwamagama njalo eziqoqwe ngezinga eliphezulu.Sithemba abantu bazalijabulela kakhulu.

AN: Kuhle lokhu. Njengeqembu litshayela ngaphi ingoma zenu ukuze abantu babekwazi ukulithola?

DN: Ingoma njengeqembu sandise ukuzitshayela kuma-shows, emikhosini etshiyeneyo efana lemitshado kanye lemibuthano edinga ukujabulisa abantu. Uhlupho nje yikuthi sitshayela eSouth Africa kakhulu kulasekhaya eZimbabwe kwesinye isikhathi kungoba silabalandeli abanengi phetsheya kodwa silesifiso sokuthi umculo wethu ukhule njalo labantu bekhaya basithakazelele ngoba zonke izinto ezinhle ziqala ekhaya.

AN: Njengoba selikhiphe idlalade lenu uzulu limthembisani kusiyaphela wonalo umnyaka kusiya phambili?

DN: Lonyaka sikhangelele ukujabulisa uzulu wonke endaweni ezitshiyeneyo elizweni leZimbabwe. Okunye njalo sizazama ukusebenza nzima ukuze sipheke iDVD ukuze abantu bazibonele ukudla kwamehlo hatshi ukuzwa kuphela.

AN: Akutsho, bunzima bani elihlangana labo kumaskandi njalo nkuthazo bani oyipha abaculi abasakhulayo kumaskandi?

DN: Ubunzima obukumaskandi yikuthi kufuna abantu abazimiseleyo ukusebenza, banengi abaculi bakamaskandi abawutshiyayo umsebenzi wabo ngakho nxa ufuna ukungena endimeni le kumele ube ungumuntu ozimisele ngomsebenzi.

Inkuthazo engiyipha abaculi abasakhulayo yikuthi babambelele emculweni njalo bengaculi ngenxa yokuthi badinga udumo kodwa kabacule ngenxa yokuthi baleziphiwo zokucula lokukhulisa umaskandi emphakathini.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply