‘Ngiyazilobolela uBen 10 wami’

‘Ngiyazilobolela uBen 10 wami’

0 1625
UNkszn Melody Mguni

Arnold Ndlovu lo Gladmore Ncube
KULENINA lelokitshini leMgwanwini koBulawayo elithe loba uBen 10 walo engelamali yokulilobola lizimisele ukukhipha eyalo imali lizilobole, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

UNkosazana Melody Mguni owaziwa ngokuthi “Mothers” oleminyaka engu-39 yokuzalwa ubikele abazali besithandwa sakhe, uPrince Nyoni oleminyaka engu-24 ukuthi umntanabo uyamthanda nxa bengafuni ukumlobolela uzazilobola yena uqobo.

UNkszn Mguni uveze lokhu ngeviki ephelileyo.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Chrispen Ncube oyisakhamuzi elokitshini leli uthe isenzo sikaNkszn Mguni silihlazo njalo bebengakhangelelanga ukuthi aziphathe ngale indlela.

“Umama lo ngumuntu okhulileyo njalo ubehlonipheka emphakathini. Ukuthandana kwakhe loBen 10 kuyayangisa njalo uthi yena uzimisele ukuzilobola akufunayo yikuhlala lomfana lo nje kuphela.

“Asali ukuthi engabe elayo imali kodwa amasiko awavumi ukuthi azilobole ngenxa yokuthi ulemali angeke sikuvume ngoba kufundisa abantwana abasakhulayo into engaqondanga,” kulandisa uMnu Ncube.

“Okumangaliayo yikuthi umama lo ubethethwe kungekudala umkakhe wadlula emhlabeni kodwa khathesi yena sekhetha ukuthi asebenzise imali ayitshiyelwayo ngokwelifa ukudinga umfana omncane ukuthi azilibazise ngaye, lomsebenzi womkakhe awukenziwa,” kuchaza uMnu Ncube.

Intatheli yephephandaba ixhumane loMnumzana Prince Nyoni ovumileyo ukuthi uthandana loNkszn Mguni.

“Mina loNkszn Mguni siyathandana okwamagama sikhangelele ukuba lekusasa sobabili, lokhu okutshelwe ngabantu mina kimi akusebenzi, ngokwabo,” nguPrince lowo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uNkszn Mguni uthe yena indaba zakhe kazingenelani lephepha njalo akulamthetho awephulayo.

“Mina indaba elikhuluma ngayo angazi ukuthi lina likungena ngaphi, ukuthi ngithandana lobani asondaba yomuntu. Umuntu wami elikhuluma ngaye ukhulile ngokomthetho kungakho singathandana nxa sifuna ukuthi sitshade kungenzeka ngoba vele akusondaba yomuntu le,” kutsho uNkszn Mguni engakabeki phansi ucingo.

SIMILAR ARTICLES

0 79

NO COMMENTS

Leave a Reply