Limani iChinese cabbage, iyavuma ngomqando

Limani iChinese cabbage, iyavuma ngomqando

0 816

Nomthandazo Ndlovu
ABE-Prime-Seedco bakhuthaza abalimi ukuthi balime ikhabitshi ebizwa ngokuthi yi-Chinese Cabbage ngoba ilomkambo olemali engcono njalo iyaphathisa kumpilakahle kazulu.

I-Chinese cabbage ngumhlobo wekhabitshi ongavamanga ukulinywa kakhulu ngabalimi bakuleli loba lumhlobo wekhabitshi uqakathekile kumpilakahle kazulu njalo ulenzuzo ephezulu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Jabulani Ncube uthe abalimi abanengi kabayijayelanga iChinese cabbage, bajayele le eyaziwa ngokuthi yi-drumhead ngoba yiyo abayaziyo.

“Abalimi bajayele ikhabitshi le ebizwa ngokuthi yi-drumhead, iChinese cabbage kayandanga emkambo ngoba abalimi kabajayelanga ukuyilima loba yona kuyi khabitshi engaba lenzuzo nxa umlimi ethe wathola umkambo,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uqhubekele phambili wathi iChinese cabbage ingaba lenzuzo enengi nxa umlimi engathengisela  likhabitshi emahoteleni ngoba kunengi okungenziwa ngalikhabitshi emahoteleni.

“Umlimi olima iChinese cabbage angaba lenzuzo ethe xaxa nxa engathengisela ikhabitshi yakhe emahoteleni ngoba lapho yikho okwenziwa khona ama-salads lokunye ukudla okumnandi nje,” kuchaza uMnu Ncube.

UMnu Ncube uthe yonke imihlobo yekhabitshi iyavuma ukulinywa umnyaka wonke kodwa umhlobo weChinese cabbage yiwo ovuma kuhle ngalesi isikhathi somnyaka.

“Ikhabitshi yona ngokwayo iyavuma ukulinywa loba yisiphi isikhathi somnyaka kodwa lo umhlobo othiwa Chinese cabbage yiwo owenza kuhle ngalesi isikhathi somnyaka,” kuqhuba uMnu Ncube.

Ukudla iChinese cabbage kuyanceda kakhulu kulabo abafisa ukwehlisa isisindo semizimba yabo kanye lokuthi ijwabu labo lihlale libutshelezi.

“Okunye okungenziwa ngeChinese cabbage ngama-pallets, okuqakathekileyo nje yikuthi umlimi athi elima lumhlobo wekhabitshi elemakethi yakhe lapho azayithengisela khona,” kuphetha uMnu Ncube.

NO COMMENTS

Leave a Reply