Limani i-green beans, ziyavuma

Limani i-green beans, ziyavuma

0 682

Nomthandazo Ndlovu
INHLANGANISO yeZimbabwe Commercial Famers’ Union ikhuthaza abalimi ukuthi balime i-green beans ngoba ziyavuma ngesikhathi sokutshisa.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana uBridget Masikasi onguRegional Co-ordinator wenhlanganiso le, esabelweni seMatabeleland South uthe ukulima i-greens beans khathesi licebo elihle ngoba zilula ukulima njalo lesi isikhathi yiso esizilungeleyo.

“Umhlobo wendumba lo uvuma ngalesi isigaba somnyaka ngoba umqando uyazibulala. Isikhathi esihle sokulima indumba lezi kulapho umqando usanda kuphela ngoba izinanakazana ziyabe zingakabi zinengi,” kutsho uNkszn Masikasi.

“Okuhle ngokulima indumba lezi yikuthi azilahlupho ngitsho, okuqakathekileyo yikuthi umlimi athenge intanga ezilungileyo ezingakaboli ngoba kwezinye izikhathi umlimi nxa esezigcine isikhathi eside ziyabe zikhangeleka zilungile kodwa phakathi zibolile,” kuchaza uNkszn Masikasi.

UMnumzana Jabulani Ncube wePrime Seedco ugcizelele wathi ubuhle ngokulima i-green beans yikuthi ziyaphangisa ukuvuthwa.

“I-green beans ziyaphangisa ukuvuthwa, zithatha inyanga ezimbili nje kuphela, zivuthwa kuphela umlimi ahle azithengise ngoba zilomkambo omuhle kakhulu, ngakho umlimi uba lenzuzo ephezulu,” kuchaza uMnu Ncube.

UMnumzana Ncube uqhubekele phambili wathi indumba lezi azidingi mithi eminengi ukuze zikhule kuhle.

“I-green beans azidingi mithi eminengi ukuze zikhule, okunye okuhle ngazo yikuthi impande zendumba zile-nitrogen edingeka kakhulu emhlabathini ngakho akusadingeki ukuthi umlimi abefaka eminye imithi ele-nitrogen ngoba ivele sikhona efakwe zimpande lezi,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply