Limani amabele elingawathengisela amankampani

Limani amabele elingawathengisela amankampani

0 254

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukulima amabele abangawathengisela amankampani ngoba alenzuzo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Jabulani Ncube we-Prime SeedCo uthe sokuyisikhathi sokuthi abalimi balime amabele abizwa ngokuthi yi-mercia kanye le-sila ngoba linyanga kaMfumfu yiyo evumayo.

“Abalimi kabaqale ukuhlanyela amabele athiwa yi-mercia ngoba ayavuma ngalesi isikhathi, la amabele amhlophe njalo inengi labalimi bawazi ngokuthi yistitshi ngoba likhula libe lifitshane,” kuchaza uMnu Ncube.

“Umhlobo wamabele lo uyamela ilanga njalo uyaphangisa ukuvuthwa, ngenyanga ezintathu nje kuphela uyabe suvuthiwe sulungele ukuvunwa,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uqhubekele phambili wathi lumhlobo wamabele owaziwa ngokuthi yistitshi awulahlupho nxa ukhula ngoba awudingi manzi amanengi.

“Ubuhle be-mercia  yikuthi awadingi zulu elinengi kumbe imvundiso ukuze uvuthwe, loba izulu lilincane uyavuthwa kuphela yikho inengi labalimi liwulima ngalesi isikhathi sokutshisa ngoba ngemva kwenyanga ezintathu kuphela bayabe sebevuthisile loba izulu libe lilutshwane,” kuqhuba uMnu Ncube.

“Nxa i-mercia sivuthiwe umlimi engapheka isitshwala samabele kumbe anike inkukhu zakhe,” kutsho uMnu Ncube.

UMnu Ncube uthe omunye umhlobo wamabele osekumele ulinywe ngabalimi yi-sila okungumhlobo obomvu njalo oyaziwa ngokuthi yiskangale.

“I-sila ngumhlobo wamabele onika inzuzo emangalisayo ngoba lumhlobo wamabele yiwo owenza utshwala obumnandi,” kutsho uMnu Ncube.

“Nxa umlimi angawalima ekwazi ukuthi ulamankampani enza lawo isivumelano  anjenge-Ingwebu leChibuku angayitshaya sibili imali ngoba utshwala obenziwa yilamankampani buphekwa ngamabele la,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply