Limani ama-red kidney beans alenzuzo

Limani ama-red kidney beans alenzuzo

0 799
Ama-red kidney beans

Thando Dube
ABALIMI bakhuthazwa ukulima ama-red kidney beans ngoba alenzuzo ephezulu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Gratitude Dliwayo ongumlimi esabelweni seMatabelelend North uthe ama-red kidney beans yisilimo esingadingi umsebenzi omnengi, esivumayo umkhathi weZimbabwe njalo esilenzuzo kakhulu.

“Ama-red kidney beans zindumba ezingahluphiyo ekuzilimeni ngoba azila msebenzi omnengi ekuzilimeni. Njengesilimo esingelamsebenzi omnengi ukuzilima kuyehlisela inani lemali umlimi azayisebenzisa ekusilimeni andubana simlethele inzuzo ephezulu,” kuchaza uMnu Dliwayo.

“Indumba lezi azihluphi ukulima ngoba ziyavuma emkhathini weZimbabwe njalo azidingi amanzi amanengi kodwa zikhula kuhle ngesikhathi sokutshisa.

“Ngemva kokumila indumba lezi zivuthwa ngemva kwamalanga angu-120 okuyisikhatshana nje ngoba umlimi engakatholi inzuzo,” kuchaza uMnu Dliwayo.

Uqhubekele phambili uMnu Dliwayo wathi umhlobo lo wendumba lo ulenzuzo emangalisayo kakhulu njalo lomkambo wakhona ubanzi kuleli laphandle kwelizwe.

“Kuleli banengi abazidlayo indumba lezi kungakho umkambo wakhona mkhulu njalo ngaphandle kwelizwe kulamankampani azithengayo kakhulu indumba lezi, okuyinto enhle kubalimi ngoba kubabeka endaweni enhle yokuzitholela imali enhle yaphandle kwelizwe,” kuphetha uMnu Dliwayo.

NO COMMENTS

Leave a Reply