Kuqhamuka umkhuhlane we-newcastle eMat South

Kuqhamuka umkhuhlane we-newcastle eMat South

0 226

Nomthandazo Ndlovu
INHLANGANISO yeVeterinary Services ikhuthaza abalimi ukuthi baqaphele umkhuhlane we-newcastle ohlasela inkukhu.

Isixwayiso lesi siza ngemva kokwamukela imbiko yokuqhamuka komkhuhlane lo esabelweni seMatabeleland South.

Kubikwa inkukhu esezihlaselwe ngumkhuhlane lo ngezesigabeni seBeitbridge kanye leNsiza.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Mbuso Moyo weVeterinary Services uthe abalimi kabananzelele umkhuhlane we-newcastle ngoba yiwo othwalise nzima inkukhu kulezi insuku ikakhulu ezesikhiwa.

“Kulezi insuku abalimi kabavikele inkukhu zabo emkhuhlaneni we-newcastle ngoba sesinanzelele ukuthi inkukhu zabalimi abanengi ziyafa kakhulu ngomkhuhlane lo.

“Samukele imibiko evela endaweni ezigoqela iBeitbridge leNsiza okulenkukhu ezihlaselwe  ngumkhuhlane we-newcastle zafa,” kuchaza uDkt Moyo.

UDkt Moyo uqhubekele phambili wathi umkhuhlane we-newcastle awelapheki ngakho kumele abalimi bazame konke okusemandleni abo ukuthi lezo abalazo zingahlaselwa ngumkhuhlane lo.

“Umkhuhlane we-newcastle awelapheki, ngakho sikhuthaza abalimi ukuthi okwakhathesi bagcine umhlambi abalawo bangawuhlanganisi lezinye okungenzeka zibe lawo,” kuchaza uDkt Moyo.

UDkt Moyo uthe kulezibonakaliso abalimi abangazinanzelela ukuze babone ukuthi inkukhu zabo sezihlaselwe ngumkhuhlane we-newcastle.

“Inkukhu esihlaselwe ngumkhuhlane lo iyahuda njalo iyabe iphefumulela phezulu kungakho umlimi kumele ahlale evalele inkukhu zakhe zingahambahambi ngoba zingawuthola umkhuhlane kwezinye ngoba uyathelelwana,” kuphetha uDkt Moyo.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply