Kume ntsi ukujaiva ebhawa. . . amadoda emumuzana izitho

Kume ntsi ukujaiva ebhawa. . . amadoda emumuzana izitho

0 2247

Nomthandazo Ndlovu
ZISELE zinkemile izidakwa kwenye ibhawa esenzikini yedolobho lakoBulawayo, utshwala baphela du emakhanda ngemva kokutholakala kwamadoda amabili emumuzana izitho kuluthuli esambuzi.

Limbedumehlwana elihlazo njalo etshiye izisebenzi kanye lezidakwa zimangele njalo zizonde zigane unwabu senzakale ngenyanga edluleyo lapho uMnumzana Maison Nyathi atholakale emumuza isitho sikaMnumzana Elliot Nhau cala celeni aze anambithe.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Sibangani Ngwenya owayelapho isiga lesi sisenzakala uthe kalankani ngesenzo lesi.

“Mina ngangizinathela lapha labangane bami sabona ngabonogada sebelwisa laba ababili bebaxotshela phandle kuthiwa batholakale bemumuzana izitho okwasuka kwasimangalisa sibili,” kutsho uMnu Ngwenya.

“Mina ngimangaliswa yikuthi bekuyikudakwa bani lokho okwenza abantu benze ihlazo elingaka, kuyenyanyeka lokhu, kambe abafazi begcwele kangaka labo mahotsha bebhuza emabhawa kodwa abantu bakhethe ukuzijabulisa ngesiga lesi hayi ngiphelelwe mina,” kuqhuba uMnu Ngwenya.

UMnumzana Bukhosi Sebele osebenza ebhawa le njalo onguye owathola ababili laba besenza ihlazo leli, uthe selokhu wathwetshulwa yingwe kakaze abone impicabadala efana lale.

“Ngehluleka lokuthi ngiqale ngaphi ngendaba le, kodwa angifuni kukhuluma okunengi ngoba into eyenziwa ngamadoda la iyayangisa njalo ingcolisa lebizo lebhawa le,” kuphetha  uMnu Sebele.

Imizamo yokukhulumisana loMnu Nhau lo Mnu Nyathi yehlule ngoba incingo zabo bezingabanjwa.

NO COMMENTS

Leave a Reply