Izilugu zenkukhu ziqakathekile

Izilugu zenkukhu ziqakathekile

0 356
UMnu Thando Ndlovu lezilugu zenkukhu ezibekelayo

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI abasemaphandleni elizweni lonke jikelele bakhuthazwa ukuthi bakhele inkukhu zabo izilugu ngoba ziqakathekile kakhulu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Thando Ndlovu ongumlimi uthe kuqakathekile ukuthi abalimi bakhele inkukhu zabo izilugu ikakhulu emaphandleni.

“Abalimi kumele babeleqiniso ukuthi inkukhu zabo zilala endaweni eziphephileyo ezinjengezilugu, emaphandleni kulengozi ezinengi ezihlasela inkukhu umlimi acine sengasela nkukhu sezifile zonke,” kutsho uMnu Ndlovu.

UMnu Ndlovu uthe inengi labalimi elisemakhaya alilandaba lenkukhu zabo ikakhulu ezesintu ngoba bathi ziqinile ngeke zihlaselwe yimikhuhlane lokunye okuzingozi.

“Ukuthi inkukhu ngeyesintu akutsho ukuthi ngeke ihlaselwe yimikhuhlane lezinanakazana eziyingozi, emakhaya kulenyoka, amagola kanye lokunye okuyingozi, ngakho inkukhu nxa zilala endaweni ezinjengezihlahla ziyabe zingaphephanga sezingahlaselwa yizinanakazana lezi.

Khathesi njalo sokuyisikhathi sezulu ngakho nxa inkukhu zilala endaweni evulekileyo ziyanethwa zingenwe ngumqando, amatsiyane wona ahle afe nxa seke angenwa ngumqando,” kuchaza uMnu Ndlovu.

Omunye umlimi uNkosikazi uPrimrose Madubeko ugcizelele wathi  lenkukhu ezibekelayo lazo kumele zenzelwe izilugu ezilungele lokho.

“Inkukhu ezibekelayo lazo kumele zakhelwe izilugu lapho ezizabekelela khona zizakhululeka, akumelanga kube yindawo ephongungena inkukhu zonke nje, umlimi sengaphanyeka isilugu senkukhu ebekelayo phezu kwesihlahla abesefaka logodo lokuthi ikhwele nxa isibekela kanye lokufukamela,” kutsho uNkkz Madubeko.

UNkkz Madubeko uqhubekele phambili wathi okubalulekileyo yikuthi umlimi abone ukuthi isilugu sakhe siphephile ngeke singene lutho njengalezi inengi labalimi elilazo ezakhwe ngezitina njalo ziphansi sezingangena inyoka.

“Umlimi nxa esakha isilugu senkukhu kumele abone ukuthi yisilugu esiphezulu esingafinyelelwa yizinanakazana ezinjengenyoka, nxa kusenza isilugu leso sisekelwe zinsimbi sona sibe semoyeni,” kuphetha uNkkz Madubeko.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply