Iyakha umzimba i-orange maize

Iyakha umzimba i-orange maize

0 307

Nomthandazo Ndlovu
NJENGENDLELA yokuxhasa uhulumende kumizamo yokuthi uzulu athole ukudla okuhloliweyo njalo okwakha umzimba kuhlelo lweBiofortification, inkampani yeHarvest Plus isikhuthaze abalimi ukuthi balime umumbu omutsha othiwa yi-orange maize.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Lawrence MMjere onguSeed Systems Officer kunkampani yeHarvest Plus, kumbukiso osanda kwedlula oweZimbabwe International Trade Fair uthe kuqakathekile ukuthi abalimi baqale ukulima umhlobo lo womumbu ngoba uyadlisa.

“I-orange maize ngumhlobo womumbu omutsha kweleZimbabwe njalo olokudla okwakha umzimba.

UleVitamin A yona engatholakaliyo kweminye imihlobo yomumbu, okumele abalimi bakwazi yikuthi i-orange maize kayisiwo umumbu lo owaziwa ngokuthi yi-Kenya, iKenya yi-yellow maize njalo wehlukene lalo.

“Umhlobo womumbu lo uyenelisa ukulwisana lemikhuhlane njalo umumbu lo kawenziwanga ema-laboratory kodwa wenzelwe emasimini ngokwemvelo yikho usenelisa ukulwisana lemikhuhlane,” kuchaza uMnu Mjere.

UMnu Mjere uqhubekele phambili wathi umumbu lo kawuphuzi ngitsho ukuvuthwa njalo inhlanyelo yakhona sitholakala kwezinye izitolo elizweni.

“I-orange maize iyaphangisa ukuvuthwa, ithatha inyanga ezine nje kuphela umlimi sengadla-ke lapho, inhlanyelo yakhona isitholakala ezitolo ezithengisa inhlanyelo ezinjenge-Prime Seed Co,” kutsho uMnu Mjere.

“Kungakho sikhuthaza abalimi ukuthi baqalise ukulima umumbu lo ngoba i-Vitamin A iqakathekile emizimbeni yabantu, ngikhuluma nje inkampani ye-Caines idinga abalimi abangalima umumbu lo,” kuphetha uMnu Mjere.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply