Isipoko sikutula izimota ePlumtree

Isipoko sikutula izimota ePlumtree

0 493

YiNtatheli kaMthunywa
ZITHITHIBELE izakhamizi zeManguba ePlumtree nanko phela akuselakuthula kule indawo ngenxa yesipoko sikamalayitsha owabhewulwa yimota okucatshangelwa ukuba yiso esesibangele ingozi ezine kunyanga ezimbili ezedluleyo.

Kuzwakale ukuthi isipoko sikaPromise Ndiweni owayengumalayitsha sibonakala emgwaqweni lapho afela khona ngenyanga kaLwezi nyakenye njalo singavele sibonakale kuba lengozi engazwisisekiyo phambi komuzi wakhe.

Izakhamizi lazo sezisesaba ukudlula kulindawo ikakhulu ebusuku.

Kucatshangelwa ukuthi ukufa kukaMnu Ndiweni okukholelwa ukuthi useyisipoko sokubangele izingozi ezithethe impilo zabantu abafika isithupha.

Kubikwa labo abasila kungozi lezi baveza ukuthi andubana bagenquke bayabe bebone isipoko sikamalayitsha owafela endaweni le.

Intatheli ivakatshele kule indawo yakhulumisana loMnumzana Mikha Moyo othe okwenzakala kule indawo kuyabamangalisa kakhulu ngoba nxa kuyisipoko sikamalayitsha lo esibangela ukufa kwabanye uyabe wazondiswa yini.

“Esizibuza khona njengoba umalayitsha lo wafela endaweni yethu, yikuthi kungani umoya wakhe usuthatha impilo zabanye ngoba isizatho salokho kasisiboni, lamhlalokho kwaba lusizi kithi sonke esihlala lapha,” kutsho uMnu Moyo.

“Sesisesaba lokugada izimota ngoba asikwazi ukuthi sizafika yini lapho esiyakhona, izimota zibhewuka eceleni komuzi kamuyi uNdiweni njalo abasiki bebunda bathi bayabe bembona egijima ngemota yakhe ebavalela indlela.

“Isimanga yikuthi imota abambona egijima ngayo yiyo abhewuka ngayo yatsha yaphela. Enyangeni ezimbili ezedluleyo sekuwe imota ezine abantu besifa abatshayeli bekhala ngokuthi imota eluhlaza iyabavalela umgwaqo,” kuchaza uMnu Moyo.

Intatheli ikhulumisane njalo loNkosazana Sinethemba Dhlamini ongumfelokazi kamuyi uKile Mthembo owafa ewiswa yisipoko lesi.

“Umkami wayevela eNtoli ukuyatshiya impahla zabantu wathi edlula duzane lomuzi kaNdiweni imota yawa yagenquka kwaze kwaba kathathu.

“Walimala kakhulu ngemva kwengozi le wathwalelwa esibhedlela sePlumtree. Endleleni wayelokhu ehamba ephinda ukuthi ngimbonile uNdiweni ehamba ngemota yakhe engivalela indlela ngaze ngabhewuka.

“Wahamba ekhuluma amazwi la waze waphela singakafiki esibhedlela. Ngiyazibuza ukuthi umuntu kambe sengaze apokele umkami ambulale angathi nguye owambulalayo bona bebevele besebenzisana belayitsha bonke,” kuchaza uNkszn Dhlamini.

UMthunywa ukhulumisane njalo loNkosikazi Thembelihle umfelokazi omdala kamuyi uNdiweni okucatshangelwa ukuthi useyipoko wathi kuliqiniso ukuthi zikhona izingozi zezimota ezenzakeleyo okuthiwa zibangelwe ngumkakhe ngoba epokela abantu.

“Ekuqaleni bengisithi abantu balamanga basukela umkami kodwa ngezinto esesike sazibona lapha ekhaya sengikholwa ukuthi kuliqiniso. Ebusuku lonyanewethu silamalanga silala sisizwa imota iduma lapha ekhaya kodwa nxa singavuka sithi siyakhangela singaboni lutho.

“Ngendlela okwenzakala ngayo kuyethusa kakhulu yikho nje unyanewethu wacela ukuthi ake aye ngakibo uzaphenduka ngemva kwesikhatshana,” kuchaza uNkkz Ndiweni.

Intatheli ikhulumisane njalo loMnu Mengo Bhukwana onguSobhuku kule indawo othe kuliqiniso ukuthi izimota sezibulele abantu kungakhanyi ukuthi zibhewulwa yini.

“Sekubhewuke izimota ezinengi kakhulu kungakhanyi ukuthi ziwiswa yini kodwa inengi lezimuli ezifelwe yizihlobo zabo zibuya lapha kimi zizokhala ngendaba yesipoko. Sizazama ukuthi sidinge osiyazi basitshele ukuthi kuyini okuthatha indawo,” kuphetha uSobhuku uBhukwana.

NO COMMENTS

Leave a Reply