Iqophe ukulwisa indlala i-Arda Irrigation eKezi

Iqophe ukulwisa indlala i-Arda Irrigation eKezi

0 301
I-centre pivot irrigation (umfanekiso wobulembu)

Arnold Ndlovu
NGENHLOSO yokulwisa indlala esigabeni seKezi i-irrigation yeAgriculture Rural Development Authority (Arda) isiqalise ukulima endaweni le.

Ngokuzwa kukaMthunywa kubikwa sokuvuselelwa ukuthi abantu balime indawo engaba ngamahekitha adlula i300. Endaweni le kukhangelelwe ukulinywa izilimo ezehlukeneyo njalo okuzancedisa izakhamizi zakule indawo.

Esinye isakhamuzi esikhulume loMthunywa uMnumzana Njabulo Moyo uveze ukuthi ukuvuselelwa kwe-irrigation le kuzabancedisa njengezakhamizi.

“Kusukela kudala indawo le ibisincedisa njengezakhamizi ngoba abantu abanengi bebethola ukudla njalo lemisebenzi ku-irrigation le.

“Kusukela kudala besisebenzisa indlela ezehlukeneyo ze-irrigation, njengendlela yokugelezisa amanzi emifolweni, okwakhathesi sesisebenzisa indlela ezinengi ezehlukeneyo ezigoqela i-centre pivot ukutheleleni ngoba silima indawo enkulu njalo umhlobo lo wokuthelela uyafinyelela indawo yonke,” kutsho uMnu Moyo.

Uqhubekele phambili uMnu Moyo wathi ku-irrigation scheme le ngesikhathi somqando kujwayeleke ukuthi kulinywe ingqoloyi abayithengisela iGMB kube sokusetshenziswa enye imali ukuvuselela izigaba ezibuqamama le-irrigation le.

“Siyakujabulela lokho okwenziwa yiArda ukuthi sesizalima indawo enkulu ukuze silwisane lendlala njengoba izulu lingani kuhle njalo lemali etholwa kuzilimo ithuthukisa isigaba,” kuphetha uMnu Moyo.

NO COMMENTS

Leave a Reply