INust inika uzulu ulwazi ngezifundo ezehlukeneyo

INust inika uzulu ulwazi ngezifundo ezehlukeneyo

0 875

Thokozile Mbedzi
NGENHLOSO yokupha abasakhulayo kanye lozulu ulwazi mayelana lezifundo zeYunivesithi, iNational University of Science and Technology iqhuba umkhankaso koBulawayo wokufundisa uzulu ngezifundo ezehlukeneyo.

Umkhankaso lo uqale ngoMvulo kuyonale iviki njalo uzagqitshwa ngoMgqibelo enzikini yedolobho lakoBulawayo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uNkosazana Lindiwe Nyoni onguCommunication and Marketing Officer eyunivesithi le, uthe umkhankaso lo ujonge ukufinyelela lokuphathisa uzulu ngolwazi lwezifundo zabo.

Lokhu bakwenza bekhangelane lemphumela yemihloliso esanda kuphuma eyaboFomu 6 okumele baqhubekele phambili bangene eYunivesithi.

“Thina njengeyunivesithi yeNust umgogodla wethu ngowamasayensi noma nje zikhona ezinye izifundo ezingelani lezesayensi abantu abazifundayo. Kuyikho nje khathesi silapha koBulawayo sizama ukuthi sifinyelele abantu lapho abatholakala khona ukuze sibaphe ulwazi mayelana lezifundo esilazo eyunivesithi yethu.

“Sikhethe ukwenzela umkhankaso lo enzikini yedolobho lakoBulawayo ngoba yikho lapho intsha enengi etholakala khona ngamathuba okuzilibazisa. Abantu siyabapha Iithuba lokubuza mayelana lezifundo abafisa ukuzenza empilweni lobuhle lobubi bokwenza lezo zifundo,” kuchasisa uNkkz Nyoni.

“Siphinda siphe amafomu labo abafisa ukuhlanganela lathi ezifundweni zethu ukuthi begcwalise ezikhexeni imbuzo ethile.

“Siliqula leNust elibuye kuzulu ukuthi sisizane laye njalo siphendule imibuzo abangabe befisa ukuyibuza ngezifundo zethu lokuthi kufunakalani ukuze umuntu afunde izifundo zethu,” kulandisa uNkkz Nyoni.

Uphethe ngokunxusa uzulu jikelele ukuthi azothapha ulwazi ngoba luzabasiza.

“Ulwazi luyisiqokoqela empilweni yalamuhla. Kungakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu azithole efundile ngoba impilo yalamuhla idinga abantu abalolwazi,” kuphetha uNkkz Nyoni.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply