Inina likhame laphosela usane esidulini

Inina likhame laphosela usane esidulini

0 503

Thokozile Mbedzi
ZISELE zitshe amathe izakhamizi zesigabeni seMambo Village eGwanda kulandela ukuzwa ngenina elithe ngemva kokubeletha selikhitshwe esibhedlela lathi selisendleleni lakhama umntwana lamtshwathika esidulini ebesilegodi.

Isiga lesi senzakale kumaviki amabili aphelileyo lapho uNkosazana Soneni Sibanda oleminyaka (35) akhama khona usane lwakhe endleni yokuya ekhaya .

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Hellen Mlotshwa ongumakhelwane kaNkszn Sibanda uveze ukuthi ulesithuli ngesenzo sikaMaSibanda.

“Ngilesithuli ngilapha ngesiga esisehleleyo njengezakhamizi. Kulomama okhululeleke kuhle esibhedlela abantu bambona ukuthi ngempela ubusiswe ngosane abanye batshela abekhaya njengoba lezinsuku sokulamafoni.

Angazi ukuthi esekhitshwe esibhedlela ungenwe ngumoya bani nanko phela ukhame umntwana wamtshwathika esidulini esilomlindi eabantu bamangala efika ekhaya engelamntwana.

“Kangilankani ngomamalo ngoba wafika wazidlela amabele njengaye wonke umuntu yena etshiye etshwathike umntwana egangeni kwangabindabazalutho kuye.

“Abantu bahle babuzana ngalindaba kwathi ngemva kwensuku ezintathu elokhu ebonakala engelamntwana  bavumelana ukuba babikele amapholisa kodwa njengomama besigabeni lesi usikhiphe isithunzi okwamagama asilankani ngalokhu akwenzileyo,” kutsho uNkszn  Mlotshwa .

Isikhulumi samapholisa eMatabeleland South uInspector Philisani Ndebele ebuzwa ngalindaba uthe kuliqiniso ukuthi kulendaba enjalo. Ukhuthaze uzulu ukuba nxa kukhona okuhluphayo amane adinge umuntu amthembayo ambikele kumbe akhulumisane lamapholisa aseduzane laye ngoba ukubulala akulungisi lutho.

“Kumqoka ukuthi nxa kukhona okuhluphayo umuntu adinge abangamcebisa. Kungabe kungabanye abantu esigabeni, abafundisi kumbe amapholisa aseduzane laye. Kukhanya umama lo ubeyedwa ekhululeka waze wahamba yedwa esebuyela ngekhaya kungakho ke akula owaziyo yini ebimkhathaza kungakho-ke sizacubungula ngalindaba,” kuphetha uInsp Ndebele.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply