Imiqwente iyaphathisa kumpilakahle

Imiqwente iyaphathisa kumpilakahle

0 208
Imiqwente iyaphathisa kwezempilakahle nxa idliwa iluhlaza

Musa Janga
Abalimi bayacetshiswa ukuthi balime imiqwente ngoba iyisilimo esilimeka lula njalo siyaphathisa kakhulu kwezempilakahle
Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Bayethe Sibanda ongumlimi eNsuza ubike ukuthi ubuhle bemiqwente yikuthi kayikhethi isikhathi sokuthi ilinywe, iyalinywa yiloba yisiphi isikhathi.

“Imiqwente yisilimo esingahluphiyo, asikhethi isikhathi, siyavuma. Okwaso kumele sihlale sithelelwa, sinakekelwe ngendlela.

Uqhubekele phambili esithi imiqwente iyaphathisa kwezempilakahle nxa idliwa iluhlaza.

“Imiqwente iyaphathisa ekuvikeleni izifo ezitshiyeneyo emzimbeni ikakhulu nxa idliwa iluhlaza ngakho asilimeni imiqwente loba esivandeni esincane sungazilimela imiqwente yakho ikhule kuhle,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uqhubekele phambili esithi olima isilimo lesi kumele akhangelisise umhlabathi alima kuwo njalo ilimeka kuhle nxa ithe yenzelwa imibheda.

“Nxa ulima imiqwente kumele wenze imibheda njengoba kuyisilimo esikhulela phansi komhlabathi ukuze sikhule kuhle singaphanjaniswa,” kuchaza uNkszn Sibanda.

Uphethe ngokuthi isilimo lesi abantu bayasithanda ngakho umlimi sengazenzela imali yakhe enhle.

“Ngaphandle kokuthi iyancedisa emzimbeni abantu bayayithanda ekwenzeni ama-salads lanxa bepheka imisobho yenza ukudla kuhlabuse ngakho umlimi ohlakaniphileyo sengenza imali ngayo,” kuphetha uNkszn Sibanda.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply