Imbizo Printing ivuselela amasiko

Imbizo Printing ivuselela amasiko

0 322
UPromise Sibanda

Cornelius Luphahla
KULENHLANGANISO yezamasiko iMbizo Printing egqugquzela ukuthuthukiswa kwezamasiko kanye lamalungelo abesifazana ukuncedisa abaswelayo kanye labafelokazi.

Inhlanganiso le yasungulwa ngomnyaka ka2016 kweleSouth Africa yizizalwane zakuleli kodwa isebenzela kuleli kanye lakwamanye amazwe angcelelane leZimbabwe.

UMthunywa ukhulumisane loMqondisi wale inhlanganiso uPromise Sibanda wathi inhlanganiso le bayibumba bencedisana lezinye inhlanganiso zabesifazana njalo ijonge ukuvuselela amasiko.

“Inhlanganiso yethu le sayisungula ngemva kokuzwa ukuthi sekuzabekwa inkosi yamaNdebele ngakho kuyadingeka ukuthi nxa sisiya emkhosini lo sivunule ngendlela yamasiko. Ngokunjalo sasesithunga izigqoko ezifana lemvunulo eyayivunulwa endulo.

“Lokhu sakwenza sincediswa ngamanye amalunga enhlanganiso yabomama iThe Zim Imbokodo. Yibo-ke abasibalazela izigqoko lezi zafana lamabhetshu ayevunulwa endulo. Ngemva kwalokho sayakwethula impahla lezi emkhosini weHeritage Day obuseBeria Park kweleSouth Africa lapho obekuhlangene induna zakoMthwakazi kanye lezeSouth Africa bazamukela ukuthi zilungile kwezamasiko,” kutsho uSibanda.

Umsekeli kaMqondisi wale inhlanganiso uNombeko Khahlela uthe inhlanganiso le iyancedisa njalo abantu abaswelayo kanye lokuthunga impahla ze-burial.

“Okunye njalo njengenhlanganiso siyancedisa abesifazana ngokubathuthukisa kwezokuthunga kanye lokubafundisa ngamalungelo abo lendlela okufanele bagcine ngayo imizi yabo. Lokhu sikwenzela ukuthi benelise ukuzithuthukisa ngemisebenzi yezandla.

“Siyathunga njalo amayunifomu e-burial siphinde sincedisane lababhujelwe yizihlobo zabo eziphetsheya kwelizwe. Ngalokhu sikhuthaza uzulu ukuthi aphatheke enhlanganisweni yethu le ukuze sisebenze sibambene,” kutsho uKhahlela.

UAndile Dube ongusibalukhulu wenhlanganiso yeThe Zim Imbokodo aphinde abe lilunga lale inhlanganiso uthe okwenza bathunge impahla zamasiko yikuthi bafuna ukuvuselela amasiko akuleli.

“Thina okwenza sithunge impahla zamasiko yikuthi sijonge ukuvuselela amasiko akuleli njengoba abantu abanengi sebewathathela phansi. Ngalokhu ngilethemba lokuthi sizawathuthula ngoba sesisungule impahla zamasiko ezithengwa ngentengo ephansi,” kuphetha uDube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply