IMainline ikhanyisa iPlumtree

IMainline ikhanyisa iPlumtree

0 473

Nkosilathi Sibanda
IDOLOBHO lePlumtree selizathola injabulo ngokunxusa amaqembu enguqu eligi ka-Division One nanko phela selikhona iqembu elidabuka kulindawo eleMainline FC.

IMainline FC ibunjwe ngomnyaka ka-2017 yaphanga yaqansa yafinyelela ku-Division One. Kukhangelelwe ukuthi mhla isizini ivulwa, leliqembu lisebenzise inkundla yeDingumuzi njengekhaya lalo. Abathandi bebhola lenyawo kade bacina ukubukela amathimu kuzwa kulinkundla, okutsho ukuba ukuza kweMainline FC kuzahlasimulisa abanengi.

Umbiko wokungena kwalithimu ku-Division One kubuthanise phose zonke izakhamizi lezikhulu zePlumtree ezibike ukuba iMainline FC izaphendla indlela yentuthuko.

Ukuzimisela kwaleliqembu ukukhulisa inguqu ePlumtree kubikwe ngumqondisi walo uMkhulunyelwa Nkomo othe inhloso yabo ngeyokuphakamisa ithalenta labasakhulayo ukuze bathole impilakahle ngokudlala.

UNkomo ukhulume lokhu ngesikhathi kusethulwa emphakathini abadlali abasayinwe liqembu kumkhosi owenzelwe enzikini yePlumtree ngekhefu lePhasika.

Inhlanganiso yeZifa kulumhlubulo isivumele ngokusemthethweni ukudlala kweMainline FC kuligi yayo.

“IMainline FC isikhona ku-Division One, akubuyelwa emuva. Siqala uhambo lokuthuthukisa idolobho lethu. Iqembu lethu leli likhangele ukuthi lisondelele inkundla zeligi yePSL kuminyaka elandelayo. Sizimisele ukuthi siphakamise inguqu lapha ePlumtree. Idolobho lethu lizakhanya, kwaziwe ukuthi ezemidlalo zihamba phambili kulumango. Inhloso yeMainline FC yikusebenza labadlali abasakhulayo abalethalenta kunguqu.

Sifuna ukuthi abantwabethu bakwazi ukuba empilweni akuhlalelwa izandla kodwa kuyasetshenzwa.

“Abantu bakithi balandela inguqu nsukuzonke ngakho nxa sekuleqembu labo, kuzaletha injabulo. IMainline ngeyePlumtree, ngakho izadlalela ePlumtree. Izakuba yithimu kazulu ngoba yabunjelwa umphakathi wakulindawo,” kutsho uNkomo.

UJonathan Ndlovu ongomunye wabomaqhuzu beMainline FC ukhuthaze abadlali ukuthi badlalele ikusasa yabo.

“Abadlali bethu abakhaliphe, bethathele phezulu lumsebenzi osezandleni zabo. Iqembu abalidlalelayo leli ngelabantu bonke. Abadlali bayingxenye yeqembu bebambene labasekeli kanye lomphakathi wePlumtree.

Asisukumeni sonke siyibambe lindaba.

“Nxa ungumdlali weMainline FC qala ukulungiselela impilo yakho ngoba inguqu yakulezi insuku iyabhadala. Ngomunye umnyaka kumele sizwe ukuba umfana othile ophuma kulithimu usedlalela amaqembu amakhulu,” nguNdlovu lo.

Inkulumo le isekelwe ngosomabhizimusi abathe ngaphandle kokuthi kuncediswe abasakhulayo, idolobho lePlumtree lizahlala lisalele emuva.

Usaziwayo kwezamabhizimusi ePlumtree uMichael Sibanda uncome inyathelo likaNdlovu loNkomo wathi idolobho labo lidinga amadoda anjengabo.

“Intuthuko yedolobho lethu ibonakala ngokuba lezakhamizi ezinjengoNkomo loNdlovu. Laba yibo abantu abazi ukuphathisa uzulu. Abantwabethu bafuna ukuncediswa ukuze bagcwalise amaphupho abo ngakho iqembu leMainline FC seliqale uhambo lokuthuthukisa indawo yakithi ngenguqu. Badinga usekelo njalo sithembisa ukuba bazaluthola.”

USibanda uthe izakhamizi zilandele iqembu lazo lingabhuluki.

“Asisekeleni iqembu lethu ngakho konke esilakho. Akhona amaqembu asuka atshabalala ngenxa yokuswela usekelo lweqiniso. Ngikhuthaza wonke umuntu ohlala lapha ePlumtree ukuthi akhwabithe konke okusungulwa ePlumtree. Kungumlandu wethu,” kutsho uSibanda ophinda abengumaqhuzu webhizimusi elikhulu leGolden Harmony Enterprises.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply