ICommand Livestock izaphakamisa abalimi eMatabeleland South

ICommand Livestock izaphakamisa abalimi eMatabeleland South

0 506
IMatabeleland South ilokudla kwezifuyo okwaneleyo ngakho umlimi ofuyileyo uyaphumelela

Thando Dube
ABALIMI besigabeni seMatabeleland South baveze ukujabula ngemva kokusungulwa kohlelo lweCommand Livestock njalo bakholwa ukuba uhlelo lolu luzabaphathisa ukuqhelisa izibaya zabo kanye leselizwe.

Uhlelo lukaHulumunde lokuncedisa abalimi ngezifuyo njengezigaba ikakhulu labo abasendaweni ezithola izulu elilutshwana lukhangelwe njengendlela ezabaphakamisa njalo ibathuthukise emsebenzini wokulima.

UMthunywa ukhulumisane loMnumzana Thabani Dube oveze ukujabula ngohlelo lolu.

“Thina njengabalimi siyaluthokozela uhlelo lolu oluzaqalwa nguHulumende olwe-Command Livestock lapho abalimi abazaphathiswa ngezifuyo.

“Ukulima eMatabeleland South akwandisanga ukuphumelela kuhle ngoba umumo womkhathi kawandisanga ukuba muhle. Kuleminye iminyaka esingatholi khona izulu elaneleyo ngakho kunzima ukuthi siqhubekele phambili ngomsebenzi wethu wokulima.

“Kwesinye isikhathi asitholi isivuno esihle ukuthi sidle lezimuli zethu njalo senelise ukuthengisela eGrain Marketing Board kodwa esikwaziyo yikuthi uhlelo lukaHulumende lolu luzasenza lathi sithole inzuzo enhle ngomsebenzi wokufuya,” kutsho uMnu Dube.

UMthunywa uphinde njalo wakhulumisana lomlimi wesabelweni seMatabeleland South uNkosazana Faith Sibanda yena oveze ukuthi isabelo sabo sivuma ukufuywa kwezifuyo ngoba kulokudla okwaneleyo.

“IMatabeleland South ilokudla kwezifuyo okwaneleyo ngakho umlimi ofuyileyo uyaphumelela. Siyambonga uHulumende ngombono lo abe lawo wokusiqinisa emsebenzini wethu wokulima.

“Abalimi beMatabeleland South labo bazathola ukuthuthuka ngokufuya izifuyo,” kuphetha uNkszn Sibanda.

SIMILAR ARTICLES

0 14

0 21

NO COMMENTS

Leave a Reply