IBulawayo Arts Awards iphakamisa abaculi koByo

IBulawayo Arts Awards iphakamisa abaculi koByo

0 384
Nkululeko Nkala

Cornelius Luphahla
ABAHLELI beBulawayo Arts Awards sebeveze ukuthi bakhethe ukwenza umkhosi wokunika abahlabeleli imivuzo ngenhloso yokuphakamisa abaculi bakoBulawayo kanye labavela esabelweni seMatabelelend.

Inhloso yomcimbi lo ivezwe zinkokheli kanye labadlali abakhethiweyo ukuba bancintisane ekutholeni indondo.

UMthunywa uxhumane loNkululeko Nkala omunye wabahleli balo umkhosi wathi umkhosi lo ujonge ukuphakamisa ama-artistes akoBulawayo kanye labanye abavela kwezinye indawo eziseMatabeleland.

“Umkhosi weBulawayo Arts Awards uzakuba khona mhlaka 30 Nhlangula khonapha esigodlweni koBulawayo. Umkhosi lo ujonge ukuphakamisa ama-artistes wonke akoBulawayo kanye lawakwezinye indawo ezehlukeneyo eMatabeleland kusiya ngokuthi bayafisa ukuphatheka emkhosini lo yini.

“Okunye njalo umkhosi lo uzakuba khona minyaka yonke ukuze labo abangenelisanga ukungena emncintiswaneni lo bathole ithuba lokungena,” kutsho uNkala.

USarah Mpofu odume ngezemidlalo yobulingisi njalo oyingxenye yabahleli balo umkhosi uthe uyawujabulela kakhulu ngoba unika ama-artistes intshukuntshu yokuthi basebenze gadalala kwezokujabulisa uzulu.

“Umkhosi lo ngiyawuthakazelela kakhulu ngoba udala ukuthi ama-artistes akulo umhlubulo abe lentshukuntshu yokwenza umsebenzi wawo ngohlonzi oluphezulu ngoba esazi ukuthi azabongwa ekucineni.

“Okunye njalo indondo lezi zizakwenza ukuthi lanxa abadlali sebesiyancintisana labanye abakwezinye indawo babe sebelolwazi lokuthi kufanele benze njani ukuze bathole umvuzo. Lokhu kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyabaphakamisa,” kutsho uSarah Mpofu.

UMadlela Skhobokhobo omunye wabakhethiweyo emncintiswaneni lo uthe umkhosi lo uyamjabulisa kakhulu ngoba uyabaphakamisa njengabaculi.

“Umkhosi lo uyangijabulisa kakhulu ngoba uyasiphakamisa njengabaculi. Lokhu kungenxa yokuthi lalabo abangasoze bathole izipho kodwa bazabona njalo bafunde okunengi kwabanye ukuthi kufanele basebenze njani ukuze bathole imivuzo kwezokujabulisa uzulu.

“Ngalokhu ngikhuthaza uzulu ukuthi awuphakamise kakhulu umkhosi lo ngoba uyasithuthukisa,” kuphetha uMadlela.

NO COMMENTS

Leave a Reply