Fuyani imbuzi zomhlobo weMatebele

Fuyani imbuzi zomhlobo weMatebele

0 232

Thando Dube
INHLANGANISO ebona ngezokufuywa kwezifuyo i-Livestock Production Development ikhuthaza abalimi ukuthi bafuye imbuzi zomhlobo we-Matebele ngoba zilenzuzo.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Specialist eMguza uthe umhlobo we-Matebele ngumhlobo omuhle kakhulu ongatholisa umlimi inzuzo enhle.

“Abalimi kabafuye imbuzi zomhlobo we-Matabele ngoba kungumhlobo omuhle kakhulu umlimi angazifuya athole inzuzo.

“Ubuhle bomhlobo lo yikuthi ziqinile, azihlaselwa yimikhuhlane eminengi eyande ukuhlasela imihlobo yembuzi ezivela ngaphandle kwelizwe. Ngalesisizatho umhlobo lo awudli esikhwameni somlimi ngoba azidedesi ngakho azidingi ukuhlatshelwa imikhuhlane eminengi,” kutsho uMnu Muzunde.

UMnu Muzunde uphinde waveza ukuthi imbuzi lezi kaziphuzi ukuba zinengi nxa umlimi angazifuya.

“Ubuhle bembuzi lezi yikuthi zilenzalo enhle ngoba ziyenelisa ukuzala amaphahla. Ngeminyaka emibili kuphela ziyenelisa ukuzala kathathu ngakho isibaya siyanda masinyane.

“Imbuzi lezi zilochago olunengi njalo olulohlonzi, imbuzi yinye ngayinye ilakho ukusengwa isilinganiso selitha eyodwa yochago ngelanga ngakho umlimi olomhlambi omkhulu uyenelisa ukuthengisa uchago athole inzuzo,” kutsho uMnu Muzunde.

“Umhlobo weMatebele muhle ngoba zimbuzi ezinkulu nxa kuqathaniswa lalezi ezitholakala kundawana ezinengi zelizwe umhlobo weEast African.

“Inyama yembuzi lezi ilonhlonzi njalo imbuzi ngayinye iyenelisa ukuba lesisindo se-25kg ngakho umlimi ofuya lezi imbuzi uyathola inzuzo engazithengisa,” kuphetha uMnu Muzunde.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply