Fuyani ama-‘boer goats’ alenzuzo

Fuyani ama-‘boer goats’ alenzuzo

0 738

Gladmore Ncube
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima lokufuya iHealth Excellence ikhuthaza abalimi ukuthi bafuye imbuzi ezaziwa ngokuthi ngama-boer goats ngoba zilomkambo omkhulu.

Kuviki ephelileyo inhlanganiso yeHealth Excellence iqhube izifundo zabalimi zokufuya umhlobo wembuzi olomkambo omkhulu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Dingani Ndlovu onguCo-ordinator weHealth Excellence uthe abalimi abanengi bafuya umhlobo wembuzi ongakhuliyo njalo bazifuyela ukudla hatshi ukuthengisa ngakho-ke abalimi sibapha imfundiso eqotho ezabavulela amathamsanqa okuthi bangene kubhizimusi yembuzi.

“Imbuzi yizifuyo ezinganika umlimi inzuzo ephezulu nxa umlimi  engazifuya ngolwazi oluqotho. Abalimi abanengi lapha eZimbabwe bafuya umhlobo wembuzi obizwa ngokuthi yiNigerian dwarf goat. Umhlobo lo wembuzi uyaphuza ukukhula njalo ulohlonzi oluphansi, lomkambo wazo mlutshwana ngoba isisindo sazo siphansi.

“Abalimi sibakhuthaza njalo sibafundisa ukufuya ama-boer goats ngoba angumhlobo okhula masinya njalo alomkambo omkhulu phetsheya kwelizwe ngoba alesisindo esiphezulu,” kuchaza uMnu Ndlovu.

Uqhubekele phambili uMnu Ndlovu wathi okuqakathekileyo yikuthi abalimi babekwazi ukuhlanganisa umhlobo ophansi wembuzi lomhlobo ophezulu ukuze zibazalele umhlobo wembuzi olomkambo omkhulu.

“Abalimi bayenelisa ukuthi bazenzele umhlobo omuhle wembuzi ngokuthenga ama-boer goats angaba mahlanu besebehlanganisa lezabo. Lokhu kwenza ukuthi abalimi benelise ukuthola umhlobo wembuzi ongabanika imale enhle.

“Kuhle kakhulu ukuthi abalimi bahlanganise imbuzi zabo zemakhaya lama-boer goats ukuze zikhuphe umhlobo ophangisa ukukhula njalo ozala masinya okwenza ukuthi abalimi bazuze imali masinya,” kuchasisa uMnu Ndlovu.

UMnu Ndlovu ubuye wagxila njalo emikhuhlaneni ehlasela imbuzi zemakhaya. Uthe imbuzi ezifuywa ngabalimi abanengi ziyaphangisa ukuhlaselwa yimikhuhlane eyandise ukuzibulala ngakho-ke abalimi kumele batshintshe baqale ukufuya umhlobo wembuzi olohlonzi oluphezulu ngoba awuphombukuhlaselwa yimikhuhlane nje.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply