Indimi – Other indigenous languages

UKUDLWENGULA yibudlova, icala lokubamba umuntu wesifazana ngamandla kwezocansi. Emthethweni ophawula lelicala owe Criminal Law (Codification and Reform) Act Chapter 9:23, ukudlwengula yikwephula isiqendu (section) 65 somthetho owaziwa ngelokuthi yi “code” ngabanengi. Isiqendu lesi sichaza obala ukuba sakhandelwa abesifazane ngoba nxa kone owesilisa kowesilisa ngaloluhlobo, kuba licala elehlukeneyo — sodomy (Section 73). Kungaba ngowesifazane obambe owesilisa ngelinye njalo icala elitshiyeneyo — aggravated indecent assault (Section 66).

Tina Lobs Buhegwedu Dube
TABULAYIWA ne mbaba ka! Kwahaya iye unadebgwe akatongotjidza hama kana hamusajalo bamwe inowopinda naswi. Kukayi wamimila wahla ngono iwhani ngoni kuto buhayi tibanhu bon’ha yenyu. Kuto takasala kumadubhu nezwichaphe imwi mombala masutu titjibanhu bakanyikwenyu. Nyala dzagala dzisakalizana koga dzili muluboko gun’ompela. Musitiseke , takahaya mhahha koga tobatiga imwibo.

UKUBHALISA kukanengi bakwethu. Sesijwayele ukuba omama yibo abahamba besiyabhalisa ukulindela kumbe ukukalwa belindele usuku lokubeletha! Hatshi, kunengi ukubhalisa — kungaba yikulindela ukuhola ngemakhaya, ukulindela ukuvota, ukuthathela abantwana izitikinyane lokunye okunjalo, Konke lokho, kuhle ukuba sikwenze kuseselesikhathi.

KUNDATSHANA yethu edluleyo sixoxisane ngenhlolisiso yamapholisa eMatabeleland North eyaveza ukubhaha kwamacala enkanuko zomzimba agoqela ukudlwengula, ukutshontshwa kwabantu, udlakela ezindlini, ukwenda kwabantwana abancane, ubuqili, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, lokubulala omunye umuntu ujongile. Sichaze amacala la safika kwelokutshontshwa kwabantu (human trafficking) eliyilo esiqhubeka ngalo lamuhla.