Ezokuzithokozisa

0 190
I-Black Umfolosi

Musa Janga
I-TIBAKALANGA Arts Festival idili elenziwa minyaka yonke ebelike ledluliselwa phambili kubikwa selizenziwa mhlaka 8 kusiya ku-9 Mpandula eT.G Silundika Community Centre eBulilima, ePlumtree okwakungu muzi omkhulu weqhawe lesizwe uGeorge Silundika.

0 167
uObert Dube

ZIYEHLA ziyatshelela indaba zikaMthunywa kuliviki nanko phela sidibana lembongi yeMpopoma zaseVitoli ehaya enkundleni kukhale imvokloklo amadoda avume ngekhanda omama batshaye umpululu ngokujabula kuphela.

0 363

Vusumuzi Ndlovu
Idlalade: Majazana
Umculi: Madlela Sikhobokhobo
USEKELO lwenu babali bephephandaba lusikhukhumeza maviki onke. Njalo asikhathali ukulethulela ezitshisayo kuphephandaba lenu maviki onke, silamukela njalo kwesinye isahluko sohambo lomculo wethu.

0 466
uDiablo

Vusumuzi Ndlovu
Isihloko : The CashMere Summer EP
Umculi : KBrizzy

NGILAMUKELA njalo kwesinye isihloko soluju esilucubungula maviki onke olwakhonapha koBulawayo lendawo eziseduze leZimbabwe. Kuliviki silojaha weMahatshula owakhulela eLuveve, oseke wachaphela kweleNamibia waphenduka esephethe izicoco ezimbili. Uphinde njalo wananzwa koBulawayo ngemisebenzi yakhe ebonakala njalo izwakala lokuthinta intsha yakoMthwakazi.

0 269

Musa Janga
KULOMFANA oleminyaka engu-13 yokuzalwa osekhethe ukugijimisa inyoni ezimbili ngasikhathi sinye nanko phela usesikolo njalo usekhiphe idlalade lakhe lakuqala elibizwa ngokuthi Intwana Flow. Lumculi obizwa ngelokuthi Tebogo Moyo kodwa esaziwa kakhulu kwezomculo ngokuthi “Tebza” uhlabela iHip Hop njalo idlalade lakhe elitsha lilengoma eziyisikhombisa.

0 294
uPOY

Vusumuzi Ndlovu
NGIYALAMUKELA njalo kwezokuzithokozisa kuliviki. Ngesikhathi sijabula ngekhefu lamaqhawe jikelele ilizwe lonke, umculo lawo ubuse msebenzini. Kuliviki sizaxoxa kancane ngomcimbi weAAR (Annual August Rush), njalo sizwe ngojaha weHwange, osecula ekoNthuthu, uDweezy Boi Wonder.

0 268

Vusumuzi Ndlovu
Isihloko: Speperegwan’
Umculi: Bhadilah
KUYAJABULISA ukuzwa ngomculo otshaywa ngumhlabeleli ongasuye wakoNthuthu. Lokhu kuyaphathisa njalo ukuthi sizwisise ukuba kumunyethweni ngaphandle kwesigodlo sikaMthwakazi.