Ezokuzithokozisa

0 18
UPrecious Ncube obizwa Sphithiphithi

Intsha enengi iyahlalela iziphiwo zayo kodwa kuhlukile ngentombi yakoNcube abayibiza ngokuthi Sphithiphithi odume kwezezinkondlo.

Yekela iphephandaba likazulu kuliviki likuhlephunele lindaba etshisiyo.

Nango-ke umaphithizela uPrecious Ncube uyaziveza lamhlanje, yazi ngaye ngokulandela ingxoxo ekhwabithekayo engaphansi ephakathi kukaPrecious Ncube (PN) lentatheli kaMthunywa uMusa Janga (MJ).

MJ: Singakabambi okunengi sifuna ukwazi okuncane ngawe. Sijikele ngamafitshane ukuthi ngubani uPrecious?

PN: UPrecious Ncube yintombi eleminyaka engu-20 yokuzalwa. Ngihlala koBulawayo elokitshini leMagwegwe North. Ngafunda eMagedleni Primary School ngasengisiyafunda eNketa High School.

Emsebenzini wami ngaziwa ngelithi iSphithiphithi the Queen of Gwandaland ngoba ekhaya ngiphuma eGwanda.

Ngisebenza ngikhonapha koBulawayo.

MJ: Uzulu ufuna ukwazi ukuthi ibizo elithi “Sphithiphithi” lisukela ngaphi?

PN: Elithi Sphithiphi ngalinikwa kumsakazo weSkyz Metro kuhlelo olithiwa ama-dramatics njalo ngiyalijabulela kakhulu lelibizo ngoba liwuveza sobala umsebenzi engiwenzayo.

MJ: Wabona nini ukuthi ukuba yimbongikazi yiso isiphiwo sakho?

PN: Ngaqala ukwenza inkondlo ngisesemncane ngisenza izifundo zami zemfundo yaphansi eMagedleni Primary School.

Ngangisenza njalo ezinye inkondlo enkozweni yeBrethren In Christ Church kwathi senginguFomu 4 ngomnyaka ka2016 ngaqala ukubhala ezami inkondlo.

Ngamafitshane ngingathi isiphiwo lesi savela ngisemncane.

MJ: Njengoba sulesikhathi waqala lumsebenzi sufike ngaphi ngawo?

PN: Njengoba ngitshilo ekuqaleni ngiyenza kuhlelo lwama-dramatics kuSkyz Metro FM.

Ngiyavela njalo ku-Khulumani FM, lokhu kutshengisa ukuphumelela mbijana mbijana.

Ngilethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi ngizafika khatshana ngalumsebenzi, bayatsho ukuthi ukugijima ayisikho kufika ngakho ngizafinyelela lapho engifisa khona.

MJ: Sezingaki inkondlo zikaSphithiphi kusukela ekuqaleni?

PN: Inkondlo zami engazibhalayo sezilitshumi, ezinye ngisazibhala. Ngifisa ukuthi kusiyafika umnyaka ozayo sezilitshumi lanhlanu.

MJ: Uzulu uzamukela njani inkondlo zakho?

PN: Abantu bayazijabulela inkondlo zami ngoba ngizenza ngolimi lwesiNtu. Lokhu yikho okubenza bazilalele kakhulu.

Okunye okwenza bazijabulele yikuthi zilemfundiso enhle kwabasakhulayo.

Kulethiwa Amasiko yona ifundisa intsha ngokuqakatheka kwamasiko, intsha enengi iyaphambuka endleleni icine ingasazi amasiko akibo kulenye njalo ethi ‘Uthando lukamama’ le yona ifundisa ngokuqakatheka kwabazali ikakhulu omama.

MJ: Njengoba usasemncane kanje ungathini kwabanye ontanga bakho?

PN: Engingakutsho kwabanye bami yikuthi kabangafihli iziphiwo zabo.

Kumele baziveze ngoba akwaziwa okwanonisa ingulube ngoba balakho ukuyafika khatshana ngazo.

0 264
uMaUzah

Vusumuzi Ndlovu

Babali siyalamukela kunkundla yenu yomculo, sibonga usekelo sisuka kumnyaka odluleyo. Kuliviki sizathinta ngezehlakalo ezingathi ziqalisise kubi umnyaka kwabanye abaculi, abanye beqhubeka ngemisebenzi yabo njalo bebonga impilo lo Nkulunkulu.

0 144

Vusumuzi Ndlovu

Umculo wakoBulawayo ulokhe ukhula usiyaphambili mihla ngemihla, njalo kuyajabulisa ukubona abantu besebenzisa amathalenta abo ngendlela ethuthukisayo. Lamuhla sizathinta ngoDJ Magetsie weMzansi osesebenze ingoma loNovuyo SeaGirl, uPOY ngevidiyo yakhe esiphelele yasungulwa ebulenjini loDJ Wexey oseledlalade lakhe eliphumileyo.

0 174
Mzoe 7

Vusumuzi Ndlovu
Samukela abalandeli labaculi ngokufanayo. Lapho okulekhefu khona kuba lomculo, njalo akuswelakali omabonakude. Ngempucuko zakulezinsuku lokhu kokuthathu ngeke kwehlukaniswe, kuseqenjini elilodwa ebulenjini kuWhatsapp, khepha i#SWG (Same Whatsapp group).

0 211
UAsaph

Vusumuzi Ndlovu

IVIKI edluleyo libe ligcwele ngento ezinengi ebezisenzakala ezimaqondana lomculo, eyinye  yazo bekuyizicoco zeZim Hip Hop Awards ezenzelwe  ePabloz VIP eHarare. UBulawayo lezinye izigodlo zelizwe bezilabameli bazo kunhlangothi  ezehlukeneyo zalawo ma-awards.

Ubusuku bebukhanya ukuba buzakuba bude kumajaha uAsaph loTakura weHarare abakhethwe kunhlangothi ezidlula isithupha lonyaka. U-Asaph ubuthe izicoco ezintathu, ezibalisela iBest Collaboration, Best Video, leSong of the Year. Lezi zicoco ngezomsebenzi wengoma yakhe edle ubhedu lonyaka uMambo. 

Umqondisi walingoma uRayo Beats laye uthole isicoco sikaBest Producer. Lingoma  idume okumangazayo yakhokhela ezilinganisweni zemisakazweni ehlukeneyo jikelele, kugoqela iZiFM lapho eyahlala khona amaviki adlula amahlanu  ihlezi  kumqhele we-Top40.

UNaboth Rizla unqobe isicoco sokuthuthukisa ihip-hop jikelele elizweni  lonke  ngomsebenzi wakhe. Uyasakazela  ebulenjini  kuZANJ Radio yeJamaica, wenza amaDVG Rap Battles, uhlelo lwakhe lweTV iHip hop 263 njalo ulempahla zeGrapeVine Clothing. Ujaha  lo usesebenzele  lumculo ngendlela ezimangalisayo njalo kapheli moya. Omunye obekhethiwe kulesisicoco nguThorme Laroq weRapLab, esakaza ese Khulumani FM.

UYung Tyran unqobe isicoco seBest Diaspora. Esebenza eseMzansi lonyaka, uThamsanqa Silanda wenelise ukuba ingoma zakhe zisakazwe kuSABC. Uphinde wathola ithuba lokucula ingoma zakhe kuLive Amp, uhlelo oludumileyo lwe SABC1, lapho adibana khona lezinkulu ezifana lo AKA, Boity Thulo  loNasty C enkundleni  yinye. Lonyaka usungule idlalade lakhe uGolden Child, okuyilo alisebenzela gadalala, usekhiphe amavidiyo amane  kulelo dlalade.

Abanye abathole izicoco babalisela uPD tha Ghost loLady K abe Tha Fixx yeZiFM, uMariachi, loDj RayDizz othole isicoco esikaBest Club DJ, esasinqotshwe nguDJ Kead Wikead ngomnyaka odluleyo. Abanye abanqobileyo izicoco babalisela iqembu lokugida  iAntiVirus, lomqomdisi wamavidiyo uMarcus Khumalo ngomsebenzi kamabonakude kaMambo.

UMarcus uphelelwe ngamazwi esizwa ukuba unqobile, wezwa ubuhlungu ukuba ubehlulekile ukuya khona aye zilandela isicoco sakhe. UFish F. McSwagg uzwakale laye elokuthokoza ngokunqoba, ekhumbula umsebenzi abawufake loTha Dawg kulingoma ekhethwe ukuba ngeyalonyaka eyeZHHA 2018.

0 216
URockie DouB

Idlalade: #YAFI (You Asked For It)
Umculi: Rockie Doub

Vusumuzi Ndlovu
UROCKIE DouB usungule idlalade lakhe leEP elilengoma ezilitshumi u#YAFI, ngemva kwesikhathi elisebenza leCertified Records. Umdumo okudlalade leli yi-Sgubh’Kwela umsindo ohlanganisa i-hip-hop, i-kwaito, i-jazz leSintu ehamba labo Phanas, Silola Mkhonto becindezela umsebenzi wabo khonapha koBulawayo.

0 307
UPOZee

Vusumuzi Ndlovu
KULIVIKI singena ngezinkulu zihamba lentsha zomdlalo, bevula iminyango njalo lokuphuma ekhazeni. Lapha ngikhuluma ngoPOZee osungule ingoma entsha ethiwa ngu-Temporary Setback. Lapha ungena lo Llady Eef, MluGeng, M.O, Calentoe, nge Sgubhu esilungiswe nguPolite “P2DaOh” Tichivangana, eseLuveve la akhandela khona umculo wakhe.

0 1186
DJ D-Rock

Vusumuzi Ndlovu
KULIVIKI sixoxa ngothando emculweni lemisebenzi ebonakalisa lento emangazayo elamandla okuguqula abantu. Uthando luyehla luphinde lwenyuke, luletha intokozo lokudana ngokufanayo njengokuboniswa nguDJ D-Rock oseMzansi, UNovuyo Seagirl eloLance Hebron lembongi uLikhwa Oka Ncube.