Ezokuzithokozisa

0 123
ISikamasiko

NGEZIGIJIMISA igazi eziza lephephandaba likazulu maviki onke nanko phela kule iviki liza lazo njalo eziluluju. Angithi nje liza ngamahabula iqembu lesiNtu eligiya kuhlanye umphakathi.

0 237
UMihla Tsheza Sitsha

Ncekwenhle Ncube
UMLOBI wezingwalo kanye lenkondlo uMihla Tsheza Sitsha usephinde njalo wenza adume ngakho nanko phela uselobe olunye ugwalo lwesiNdebele phezulu kwezilitshumi lambili akhangelele ukuthi kusiya fika uMabasa lonyaka lube seludindiwe.

0 210
UMhlengi Khumalo

MAVIKI onke elikazulu iphephandaba liza lazo ezihlabusa okwamagama lapho elihlanganisa uzulu labahlabaleli kanye labalingiswa babo ababathanda kakhulu. Kuleliviki iphephandaba lidibanisa ababali bephephandaba lejaha elisakhulayo elicula okwamagama umculo wezokholo elibizwa ngokuthi nguMhlengi Khumalo othi yena idlalade lakhe lizabahlenga abalahlekileyo. Nansi ingxoxo phakathi kwentatheli uThando Dube (TD) lo Mhlengi Khumalo (MK).

0 223
Umculi wowokholo uRebecca Malope ozovela kuma-Idols njengeJaji

PHAKATHI kwalabo abazabe besahlulela kwabazangena kuma-Idols SA, inhlolokhono yawo ebingempelasonto, womakadebona emculweni.

0 135
UNorman Dale

KWELIKAZULU silethulela ezimnandi zodwa maviki wonke. Kule iviki kwezokuthokozisa siletha ijaha elihaya ubone kungqekuza lezalukazi. Lelijaha liphuma khona kanye koNtuthu ziyathunqa elokitshini leNjube.