Ezemfundo – Education

0 78

FUNDA imitsho elandelayo: Umntwana olalelayo akufundiswayo uyaphumelela kuzifundo zakhe. Bamuphe amanzana esekhala ngokoma. Lindoda yakhe ngemva kwentatshana. Umkakhe bathi ngokuyindojeyana nje.