Ezamasiko – Cultural Articles

Trevor Mhlanga

EKUSENI indonsakusa isankanyazela esibhakabhakeni, uyazama ukuvuka uzwe umzimba usala, usathi uyathi khwatshu uzibone suthe vutshalala, uze uthi emva kokusadalala, uzithole inyawo zakho. Amehlo lokhu ethe ziba; kuzinkanyezi zodwa, ingubo sezilaxazelwe le! Ikhanda lithi ukukukhakhatha kungathi ungahlanya, lesibane sikagetsi sokungani sikuhlokoza emehlweni.

Siyathandana kodwa kalamaphepha
Sesileminyaka emibili sithandana lejaha lami elivela kweleZambia. Siyathandana kakhulu futhi ungiphatha okweqanda ngendlela anginakekela ngayo. Kodwa ngisanda kuthola ukuthi kalamaphepha asemthethweni okuba lapha njengoba silungisela umtshado. Ngiyesaba ukuthi kungenzeka abotshwe ubudlelwano bethu bucine buphela. Ngifuna ukuthi siphange sitshade ukuze abe kuleli ngokusemthethweni kodwa incwadi ezifaneleyo akalazo. Ngicela usizo Khulu.