Ezakuleli

0 147

Ethel Ncube
SEZIFISA ukuthi aluba kuhlala kusemini kaBha izalukazi zeSojini eMbembesi kepha sokulesigelekeqe esesidlisa abesifazana imbuya ngoluthi ngokuzinyenyela ebusuku azidlwengule, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

0 420
UMadzibaba Emmanuel Mutumwa

Ethel Ncube
NGENXA yothando lwemali kulendoda yeMucheso eBinga esizisola ngokudinga umuthi wenotho eyawuphiwa ngenye inyanga osuyihlanekele osekubangele ukuthi umkayo ahlale eduma njengemota.