Ezakuleli

0 486
Ugogo Saut loWellington Mabhiza

Ncekwenhle Ncube
UGOGO oleminyaka engu (57) otshade lejaha elileminyaka engu-23 yokuzalwa uthi kalandaba ukuthi abantu bathini ngaye ngoba yena lomkakhe bazihlalele kuhle njalo olomona kumele ahambe ayokufa.

0 225
uKhomuredi Auxillia Mnangagwa

Nomthandazo Ndlovu
UNKOSIKAZI kaMongameli welizwe njalo engumama wokuqala elizweni uKhomuredi Auxillia Mnangagwa usekhuthaze uzulu wakuleli ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane wemvukuzane.

0 238

Silo Ncekwenhle Ncube

SIZWE samantungwa lina ondlela zimhlophe babetsho beyinembe esikhonkosini abadala nxa bethi uthando luyahlakulelwa. Ngempela kunjalo nanku phela amadodadoda ethethe ithuba lawo izolo lokhu ngelanga lezithandani eleValentine enza konke okusemandleni awo ukujabulisa osomoya babo.

0 197

Ncekwenhle Ncube
KULANDELA ukusungulwa kohlelo lokupha abantwana ukudla ezikolo zemfundo yangaphansi nguHulumende kulosaziwayo ongusomabhizimusi elokitshini leNkulumane osephathise izikolo eziyisikhombisa ezilabantwana abedlula inkulungwane zihlangene ngokugaya umumbu wazo mahala enkampanini yakhe.

0 180

ABADALA babethi indlovu iyahlatshiswana kwesinye isikhathi ubezwe bebabaza besithi ikhotha eyikhothayo kukanti izandla ziyagezana. Kule iviki mahlabezulu sithi inyoni zibanjwa zisemaphuphu kukanti amathole akhethwa kusakhanya yikho nje udaba lokuxolelana silubamba umnyaka usaqala kusese masinyane.