Ezakuleli

0 392

Musa Janga lo Thokozile Mbedzi

KUDABA olusabhayikopo yeNigeria kulombalisi obeseqhatshwe esikolo seManama Primary kuwadi 17 esigabeni seGohole othe esiyaqala umsebenzi abazali akade besemhlanganweni bamxotsha njengenja ngoba becabangela ukuthi ulemimoya engalunganga eye satanism.

0 57

Silo Trevor Mhlanga

NGENA ecaweni uzwe umsindo olapha, kusesifundweni sekuseni, umphathi ubuza okhekhe ukuba ngubani ongabe esazi indinyana yekhanda yalolusuku. Izandla zindiza emoyeni bonke bayabiza ukuba kukhethwe bona, sokuyisiphithiphithi lapha. Labangayaziyo leyo ndinyana baphakamisile izandla, isizatho yikufuna umklomelo lo othenjiswa lowo ozakupha impendulo eyiyo.

0 749
Ugogo Lakhele Ncube lenyoka eyakhutshwa emzini wakhe

ZiNtatheli zikaMthunywa

ZISELE zikhakhamele izakhamizi zeSikhoveni eSigodini ngemva kokuba kuvele ukuba esinye isalukazi esingumakhelwane silenyoka esiyisebenzisa ukuphapha uma sisiyakhunkula phakathi kobusuku. 

0 105

UMPHAKATHI weShakaville, eDukuza, eSouth Africa uthukuthele uyaveva ngesenzo sozibiza ngokuthi ungumfowabo omncane weNkosi uJesu Khristu, uMphostoli uMthobisi Khuzwayo, osolwa ngokuphendula abafundi bezikolo zendawo izimbuqu zotshwala.