Ezabalimi – Farming

0 925

Mthokozisi Dube
UMSEKELI kamphathintambo wezokulima kodwa ekhangele uhlangothi lwezezifuyo uKhomuredi Paddy Zhanda useveze ukukhathazeka ngesenzo sabalimi abangafuni ukuphungula inani lezifuyo zabo esezikhulile.

Ekhuluma embukisweni weZimbabwe International Trade Fair ngeviki ephelileyo, uKhmrd Zhanda ubike ukuba uvakatshele izabelo ezibalisa iMatabeleland South, North, iNkabazwe kanye leManicaland lapho ananzelele uhlupho olufanayo olubhekane labalimi bakulezi indawo olokutshabalala kwamadlelo.

“Akuthandabuzwa ukuthi izulu lonyaka alinanga kuhle, kungakho siyazi kuzakuba lendlala kodwa okusikhathazayo njengogatsha yikuthi izifuyo zizakudlani.

“Sithanda ukukhuthaza abalimi ukuba bathengise izifuyo esezikhulile ngoba kunyanga ezimbalwa ezizayo bazehluleka ukuzithengisa ngokucuba,” kuveza uKhmrd Zhanda.

Uqhubekele phambili wathi ukugcina izifuyo esezikhulule kubangelwa lisiko lethu kodwa singela ama-Fodder Crops okunika izifuyo zethu.

“Abalimi abahlakaniphe bangacini sebekhala sebelahlekelwe yinzuzo yabo ngoba ukugcina izifuyo ezinengi zingelakudla yikulahlekelwa yimali ngoba zizathengwa ngemali ephansi isisindo zazo sezehlile,” kubika uKhmrd Zhanda.

UKhmrd Zhanda ukhuthaze abalimi ukuthi basebenze behlose ukugcwalisa imigomo yeZimAsset.

“Asisebenzeni njengokutsho kweZimAsset sifuyele ukukhipha izifuyo ezilohlonzi njalo ezizathengwa ngemali ephezulu,” kwengeza uKhmrd Zhanda.

0 942

Msilisi Dube
INHLANGANISO yePractical Action imanyene leDabane Trust isinikeze abalimi beGwanda i-solar mini grid, ekhangelelwe ukuthuthukisa ezokulima kuthelezelwa kulesosigaba.

Isolar mini grid ngumtshina odonsa amandla elangeni ukwenzela ukuba abalimi benelise ukulima bethelezela.

Kubikwa abalimi abanengi bayehluleka ukuqhuba inhlelo zabo zokulima ngenxa yokuhamba kwamagetsi obekucina kubangela ukuthi behluleke ukuthola amanzi okuthelela izilimo zabo zicine zisitsha ngenxa yokuswela amanzi.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uMnumzana Godfrey Sibanda okhangele ngokusebenza komtshina lo uveze ukuba inkampani yakhe ilemizamo ethile yokuxhasa abalimi yikho nje ibaphathise nge-solar mini grid le.

“Sinanzelele ukuba abalimi bebesebenzisa ama-generator ukudonsa amanzi okuthelela. Ama-generator la abesebenzisa amafutha ukuthi enze lumsebenzi.

“Kungakho njengenkampani efisa ukuqeda uhlupho empilweni zabantu sibone kufanele ukuba basebenzise ilanga, elingadingi kubhadalwa njengedizili njalo indlela le iyavikela lemvelo,” kuchaza uMnu Sibanda.

Uqhubekele phambili wathi umtshina lo uzaphathisa abalimi abanengi njalo uzathuthukisa lesivuno esigabeni lesi.

“Isolar mini grid le ikhangelelwe ukuthi isetshenziswe ngabalimi abangamakhulu amathathu.

“Phakathi kwama- irrigation amathathu abalisa iRustlers, Sebatse, Mankonkoni yiyo esiqalile ukusebenzisa isolar mini grid le njalo kukhangelelwe ukuthi baphane amathuba okusebenzisa umtshina lo ukuze bonke benelise ukuthelela izilimo zabo.

Kusenjalo umtshina lo uzatholisa isikolo seMashaba Primary amandla kagetsi kungelambadalo,” kuphetha uMnu Sibanda