Ezabalimi – Farming

0 2606

chickensMsilisi Dube
ABALIMI abafuya inkukhu sebekhuthazwe ukuba baqaphele njalo bavikele izifuyo zabo kumkhuhlane osuhlupha kwezinye izigaba obizwa ngokuthi yi-Inflamatory bursal disease wona olakho ukuthanyela izilugu nxa ungenqatshelwanga ikakhulu ngesikhathi somqando.