Ezabalimi – Farming

0 165
Kungumlandu womuntu wonke ngesikhathi sokutshisa ukuthi abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi malanga onke ukuze

Ethel Ncube
ABE-LIVESTOCK Production Development sebekhuthaze uzulu ukuthi anathise izifuyo zakhe amanzi eneleyo ukuze zingacubi.