Ezabalimi – Farming

0 202
Abalimi bayakhuthazwa ukuthi bangasebenzisi izifuyo zabo gadalala ngoba kungabangela ukuthi zife

Musa Janga 

ABABONA ngezezifuyo abeLivestock Production Development sebekhuthaze abalimi ukuthi bangasebenzisi gadalala izifuyo zabo ngoba kungabangela ukuthi zife njengoba ezinengi zazo zisacakile. 

0 223
“Imbuzi singazala amazinyane amabili loba amathathu ngasikhathi sinye kodwa inkomo izala ithole elilodwa ngakho izifuyo ezincane zimane zande ngesikhathi esincane”

Musa Janga
Abalimi bacetshiswa ukuba bafuye izifuyo ezincane ngoba zingahluphi ukufuya njengezifuyo ezinkulu njalo zifuyeka loba izulu lingaba lilutshwane.