Ezabalimi – Farming

0 41

Musa Janga
KULANDELA ukumemetheka komkhuhlane wobhova ezigabeni ezinengi zelizwe, abafuye izinja sebekhuthazwe ukuthi bahlabise izinja zabo ukuze kuvikelwe umkhuhlane lo.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Pollex Moyo oweVeterinary Services esabelweni seMatabeleland North uveze ukuthi umkhuhlane lo usukhona endaweni ezinengi zelizwe.

“Sekulemibiko eminengi esiyitholayo eyezinja ezihlaselwe ngumkhuhlane wobhova, ikakhulu koBulawayo kanye leNkayi.

Uphinde wathi abeVeterinary Services benza imizamo yonke ukuqeda umkhuhlane lo. “Loba kunjalo senza imizamo esemandleni ethu yokuthi silwisane lomkhuhlane lo.

“Esikucelayo yikuthi bonke abalezinja ezilenyanga ezintathu kusiya phambili bazihlabise ukuze sivikele umkhuhlane lo. Ukungahlabisi izinja licala elilakho ukubophisa,” kuchaza uDkt Moyo.

UMthunywa uphinde wakhulumisana lesinye isakhamuzi seZenka eNkayi uMnumzana Mehluli Dawu oveze ukuthi umkhuhlane lo usulenyanga ezimbalwa waqala esigabeni sabo.

“Umkhuhlane lo waqala ngoNhlolanja njalo kulomntwana obulewe yiwo kunyanga edluleyo elunywe yinja elobhova.

Uqhubekele phambili esithi eNsuza kulenkomo ezalunywa yizinja ezilobhova zatshiswa.

“Kulenkomo ezatshiswayo eNsunza ezazilunywe yizinja ezilobhova kukanti eMabayi kulomunye umntwana owafa ngemva kokulunywa yinja elobhova,” kuchaza uMnu Dawu.

Uphethe ngokuthi uyajabula ngomsebenzi owenziwa ngabeVeterinary Services asebenze umsebenzi omuhle ngokuhlaba izinja ukuze kuqedwe lumkhuhlane.

“Siyajabula njengezakhamizi ngomsebenzi owenziwa ngabeVeterinary ngalumkhuhlane, besisesaba ngoba ubusuyingozi kuzifuyo zethu kanye lakithi abantu,” kuphetha uDawu.

0 52
Umkhuhlane we-lumpy skin ngumkhuhlane obangelwa yimiyane ngakho imiyane ivame ngalesisikhathi yikho kuqakathekile ukuhlaba izifuyo ukuze sizivikele emkhuhlaneni lo

Thando Dube
ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bavikele izifuyo zabo kumkhuhlane we-lumpy skin ngoba uhlasela inkomo ngesikhathi sokutshisa.