Bekumnandi kuNtwasa Arts Festival kodwa…

Bekumnandi kuNtwasa Arts Festival kodwa…

0 560
Iyasa

Thokozile Mbedzi loThando Dube
BEKUNGABIZWA ozwayo kuguga othandayo emkhosini we-Intwasa Arts Festival lapha abaculi labadlali bakuleli abebejabulisa khona uzulu ngemsebenzi yabo.

Umkhosi lo uqale mhlaka 27 waphela mhlaka 30 Mpandula  ngenhloso yokuveza ubuhle bamasiko akoBulawayo.

Abaculi, amaqembu emidlalo lokugida kanye lezimbongi baveze ukuthakazelela lowu umbukiso ikakhulu ngoba kulithuba elihle lokuthi baveze iziphiwo zabo ezitshiyeneyo.

UMthunywa ukhulumisane lo-Atida oweqembu leAfro Queens yena oveze ukuthi bona bayajabula ukuthi labo baphatheke kumbukiso lo.

“Thina njengeqembu lamankazana silokuthokoza  ukuphiwa ithuba lokuthi siphatheke kulumcimbi omkhulu. Intwasa Arts Festival siyayibonga ngoba wonke umuntu uphiwe ithuba lokuveza ithalenta lakhe kungelabandlululo ukuthi umutsha kumbe umdala, ungowesifazana kumbe owesilisa.”

Ababukeli abenelise ukufika kulumbuthano baveze ukuthokoza kakhulu ngalo umbukiso bejatshuliswa yimiculo, inkondlo, imidlalo kanye lemigido ebisenziwa ngamaqembu labantu abatshiyeneyo. Abanye ababukeli babelenhlanhla yokuphiwa lotshwala obekuvela kuma-sponsors omthimba Ingwebu Breweries.

UMthunywa uxoxisane lombukeli uBertwell Nyoni yena othe uyajabula ukubona ibhayisikopo kungelambadalo.

“Siyabonga abaqoqi balumsebenzi. Lamuhla ngibone abaculi engibathandayo kakhulu kungelambadalo. Ngiphinde ngathola le-shake-shake  ngemva kokuphendula umbuzo,” kutsho uMnu Nyoni.

Omunye walaba ababekholisa kulumbuthano uThandiwe  Khuphe uthe Intwasa Arts Festival ibalethele ubuhle koBulawayo.

“Sekungamalangala amabili sizijabulela labangane bami sibukele abaculi abadla ubhedu endaweni ezitshiyeneyo. Imbukiso enje iletha ukuthokoza lokuzilibazisa ngakho siyababonga abaqoqi balumbuthano,” kutsho uKhuphe.

UMthunywa uphinde njalo wakhuluma lezinye  izakhamizi zakoBulawayo zona eziveze ukungathokozi ngalo umbuthano ngezizatho ezehlukeneyo.

UThubelihle Dlamini ohlala eMbundane  uveze ukudana kakhulu ngalumbuthano ikakhulu ngoba loba ubefisa ukuzobona umbukiso lo kasenelisanga ngoba umbiko womkhosi lo ufike endlebeni zakhe usudlule.

“Mina ngiyadana kakhulu ngoba umbiko wokuthi kulombuthano onje ngiwuthole  sekwedlule kodwa bengilesifiso sokuyabona uSkhobokhobo labanye behlabela. Besicela ngesikhathi esizayo abaqoqi bezame ngamandla onke ukusebenzisa indlela ezehlukeneyo ukuze uzulu abekwazi ngalumsebenzi kusaselesikhathi.”

Esinye isakhamuzi uBrighton Ndlovu uthe ulokudana  ngombukiso lo.

“Umbukiso lo uyasidanisa kakhulu ngoba ngowezimuli  ngakho besikhangelele ukuthi wenziwe lemalokitshini ukuze kufinyelele wonke uzulu kodwa ubusenziwa kakhulu phakathi edolobheni ngakho mina lemuli yami asenelisanga ukufika khona.”

Uqhubekele phambili njalo esithi kungani umbukiso lo ungabi sema-community hall ngoba aseduzane lalapho uzulu ahlala khona.

“Umbuthano lo bekufanele ufike lakithi kuma-community hall emalokitshini ngoba kulapho okutholakala  khona abantu abanengi,” kutsho uNdlovu.

Isikhulumi seIntwasa Arts Festival uNkululeko Nkala ebuzwa ngodaba lolu uthe usemhlanganweni.

NO COMMENTS

Leave a Reply