Ayavuma ama-granadilla ungawalima ngendlela

Ayavuma ama-granadilla ungawalima ngendlela

0 286

Arnold Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime i-granadilla okuyisilimo esingavamanga ukulinywa ngabalimi abanengi eZimbabwe.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Thobekile Sibanda ongumlimi eMbalabala uthe useleminyaka embalwa waqala ukulima isilimo lesi njalo ulakho ukuthola imali engcono.

“Ukuqala kwami ukulima isithelo lesi kwaqala ngisafunda esikolo njalo ngabona ukuthi abalimi abanengi abasilimi, ngenxa yalokho kwangikhuthaza ukuthi ngiqale ukulima isithelo lesi njalo ngabona ukuthi siyaletha imali ethe xaxa.

“Okubalulekileyo kumlimi yikuthi abekwazi indlela yokulima isithelo lesi lesikhathi okumele asilime ngaso,” kuchaza uNkszn Sibanda.

“Abalimi abafuna ukulima isithelo lesi kufanele basilime kakhulu ngesikhathi somqando, nxa abalimi besendaweni ezitshisayo kufanele balime isithelo sabo endaweni eziqandayo lapho okungadluli i-29°C njalo zingaqandi ukwedlula i5°C ngoba kuyisilimo esingafa kalula.

“Ama-granadilla adinga izulu elinengi ukuze akhule kuhle njalo nxa umlimi osendaweni elezulu elilutshwana angasebenzisa indlela ze-irrigation ekutheleleni izithelo zakhe.

UNkszn Sibanda uqhubekele phambili wathi umlimi kumele ananzelele umhlabathi alima kuwo isithelo sakhe.

“Umlimi kufanele ananzelele umhlabathi lapho azalima khona isithelo sakhe, ama-granadilla afuna umhlabathi ongaqinanga kakhulu ngoba alempande ezincane kakhulu, ngokulungisa umhlabathi kuyancedisa ukuthi isithelo lesi sithole kalula amanzi. Okunye umlimi angakwenza yikuhlanyela isithelo lesi esidakeni.

“Okuhle ngawo yikuthi isithelo lesi siyavuma ukulimeka lasendlini,” kuchaza uNkszn Sibanda.

UNkszn Sibanda uthe isithelo lesi senza umlimi athole inzuzo ephezulu ngoba silomkambo omkhulu.

“Umlimi olima ama-granadilla ulakho ukuthola imali engaphezulu ngoba isithelo lesi silomkambo eZimbabwe langaphandle kwelizwe,” kuphetha uNkszn Sibanda.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply