Authors Posts by Umthunywa Online

Umthunywa Online

4833 POSTS 0 COMMENTS

0 42

YiNtatheli kaMthunywa
ABAQEQETSHI beqembu leBulawayo City uBruce Tshuma loInnocent Mapuranga babika ngokuzimisela ukuthi bengenza loba yini ukuthi badinge ithalenta lenguqu emaphandleni.

Bobabili babike lokhu baphosa bahlengezela inyembezi kumkhosi weMaphumani Tournament oqhutshelwe emaphandleni aseGwanda ngempelaviki.

Abaqeqetshi laba bebelande ukuyacupha ithalenta kulumncintiswano kanobhutshuzwayo lokuqaga osekelwe kabanzi nguGolden Sibanda usomabhizimusi osePretoria, eSouth Africa.

“Kuthi ngikhale nxa ngibona abantwana abazi ibhola lenyawo njengalokho engikubona lapha. Thina njengabaqeqetshi kumele sithathe abantwana laba sibafikise kumaqembu asemadolobheni. Ithalenta lenguqu ligcwele yonke indawo.

“Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi emadolobheni yikho okulethalenta kuphela. IGwanda iyabusa ngebhola ngakho ngizakhuthaza abanye ukuthi bavakatshe ukuzobona mathupha iziphiwo zabantwana,” kutsho uTshuma.

UTshuma loMapuranga badlalela iHighlanders anduba bakhethe ukuqeqetsha.

UMapuranga owenza udumo engukaputeni kwezikaMagebhula uthe izikolo ezisemaphandleni esigabeni seGwanda kumele zithole usekelo kwezemidlalo ukuze abasakhulayo bakwazi ukuba ithalenta liyabhadala.

“Okubalulekileyo yikuphakamisa ithalenta. Umdlali wenguqu olesiphiwo akumelanga acatshiswe ekhaya. Sikhona thina abaqeqetshi abaphuma emadolobheni abazi mhlophe ukuthi umntwana odlala ibhola kumele afundisweni. Ngibonga abantu abafana loGolden Sibanda ngokuzinikela ukusekela kanje. Mina lomfowethu uBruce, sizimisele ukuthi senze loba yini ukuthi abantwana baseGwanda bafinyelele kumaqembu asemadolobheni.”

Kulumqhudelwano kuvele ukuba abafana besikolo abakade bengazi ukuthi izicathulo zikanobhutshuzwayo zigqokwa njani bathole injabulo ngokunikwa isipho sempahla yalumdlalo.

Inengi lamaqembu ezikolo zemfundo yaphansi eziseziqintini ezisemaphandleni aseGwanda azitholi ithuba lokuncintisa kumiqhudelwano emikhulu edibanisa izikolo ngenxa yokuswela.

Kodwa, ngoLwesihlanu oledluleyo izikolo eziyisikhombisa ziphucuke ngokuphiwa izipho lemivuzo ngemva kokuqhuba kuhle imidlalo yeMaphumani Tournament enkundleni yesikolo seNgoma Primary.

Kulumthimba wemidlalo bekuncintisana lamankazana kubhola lokuqaga.

Izikolo eziphatheke kunkezo yeMaphumani yiNhwali Primary, Mkhalipe Primary, Zenya Primary, Patana Primary, Seboza Primary, Ngoma Primary leMphaya Primary.

Isikolo seNgoma sibeyintshantshu kulandela ukunqoba kwaso iZenya nge 3-2 kumbekwa.

Bebekhona abadlali abakade begqoke bephelele kodwa inengi belidlala ngenhliziyo kukhanya ukuthi izikolo abavela kuzo zidonsa nzima. Ngemva kokunanzelela ukuthi ziyasokola izikolo, isakhamuzi sakulindawo uGolden Sibanda ukhethe ukusekela imidlalo le ngezipho.

USibanda ophinda abengusomabhizimusi esePretoria eSouth Africa utshele uMthunywa ngemva komncintiswano ukuthi uzaqhubekela phambili esekela abantwana kwezemidlalo.

“Ukukhulisa abantwana ngokubasekela kuthalenta labo kuhlezi kuseduzane lami. Ngithe ngisekele lumncintiswano engiwubize ngebizo likagogo wami uMavhungu Maphumani owatshona ngo2014.

Isiqokoqela yikuthi sibonakalise ithalenta elingaziwayo ikakhulu kuzikolo ze-primary endaweni yakithi.

“Inkezo yeMaphumani Tournament izahlala iqhutshwa minyaka yonke ngakho akube yingqobe kuzikolo zonke ezilapha ukuthi ziphakamise umdlalo wazo. Okuqakathekileyo yikukhulisa ithalenta labantwabethu lokuthuthukisa isigaba,” kutsho uSibanda.

0 60
UThembi Nyandeni

AKUCACI ngekusasa lomlingisi weSibaya, uThembi Nyandeni, njengoba kuvela ukuthi akasaqophi kulo mdlalo.

UThembi, ongomunye wabalingisi ababakhona kusukela lumdlalo uqalisa, ulingisa indawo kaMkabayi ongusomatekisi ongabambi umtshini. Ungudadewabo kaMpiyakhe olingiswa nguSiyabonga Thwala.

Umthombo weSolezwe ozazi zonke ezenzeka kulo mdlalo uveze ukuthi akuveli ukuthi kuzakwenzakalani kulo mdlalo.

“Useqedile ukuqopha indawo yakhe. Asazi ukuthi uthethe ikhefu loba akasabuyi ngoba akuveli kuhle. Engingakutsho nje kodwa yikuthi akasaqophi futhi kusathule ukuthi kwenzakalani ngendawo yakhe,” kutsho umthombo.

Imizamo yokuthola uThembi izolo ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe beluvaliwe lulokhu lungena ku-voicemail ngesikhathi ezanywa izikhathi ezehlukeneyo.

Kumazwibela alo mdlalo igama likaMkabayi aliveli kusukela ngoMvulo.

“Umdlalo uzagxila kakhulu kuMpiyakhe lephoyisa uSibongile (Lerato Mvelase) njengoba ubudlelwano babo buya ngokukhula. Empeleni uMpiyakhe ufuna ukumenza unkosikazi wakhe wesithathu,” kutsho umthombo.

Ngokwezibalo zeBroadcast Research Council, Isibaya, sisendaweni yesine ngesibalo sababukeli kuDStv.

Izibalo zangenyanga edlule zikhomba ukuthi sibukwa ngabantu abangu-1 194 715.

Okhulumela iMzansi Magic, u-Emmah Ngomane, uthe uThembi uthethe ikhefu kulo umdlalo.

“Umam’Thembi usayingxenye yeSibaya. Uthethe ikhefu ngesikhathi esahambela e-US le-Umoja,” kutsho u-Emmah.

Umoja ngumdlalo weshashalazi uThembi angomunye wabasunguli bawo.

0 889
UBlessed Mubaiwa

Charity Moyo
KUDABA olutshiye izakhamizi zeGwanda esigabeni seSelonga zinkemile kulenina eligamule umdlwenguli obelingenele endlini efuna ukulibamba iganyavu.

Lokhu kwenzakale ngoLwesihlanu lweviki ephelileyo ngaphansi kwenduna uMarupi. Kubikwa uAaron Tshuma (22), ubezama ukudlova inina leli, uBlessed Mubaiwa (32). Ngesikhathi umfana lo engenela inina leli kuzwakale ukuthi wafika emzini kaMubaiwa phakathi kwamabili ngenhloso yokudlova uMubaiwa kukanti kabuzanga elangeni ngoba wacina eseganyulwe unyawo walimala.

UMthunywa uzwe ukuba umsolwa wafika emzini kaMubaiwa waqoqoda kodwa uMubaiwa kazange avule umnyango ngoba esesaba khepha kwakuphakathi kwamabili.

Umsolwa kubikwa wazama ukucela uMubaiwa ukuba avule umnyango kodwa kazange avule okwabangela ukuthi umsolwa acine engena ngenkani. Kubikwa wadinga isikhali okuyiso asisebenzisa ukungena endlini ngodlakela

UMthunywa uzwe ukuba uTshuma uthe elugxoba endlini uMubaiwa wadobha ihloka wamgamula ngalo ekhanda uTshuma wahle wathi wolokohlo phansi. Umsolwa kubikwa wa)zama ukuziqinisa wasadalala ezama ukuvuka abambe uMubaiwa okwabangela ukuthi acine eseganyulwe unyawo.

UMthunywa uxoxe loMubaiwa waveza ukuba ngesikhathi ehlaselwa wazama ukumemeza omakhelwane ukuze athole uncedo kodwa akulamauntu owabuyayo.

“UTshuma wafika wambiza ethi kangivule umnyango mina ngala ngoba kwakuphakathi kwamabili.

“Waqhubeka eqoqoda ngamandla okwabangela ukuthi ngifake abantwabami ngaphansi kombheda. Ngemva kwesikhatshana wayesetshaya isivalo ngesikhali okwenza ngathatha ihloka ngalibamba ezandleni, iqiniso yikuthi angazi ukuba ngagamula ngaphi ngoba kwakusemnyameni, ngezwa nje umuntu ewela phansi. Kulapho engaqunga khona isibindi ngalumathisa isibane. Ngabona ezama ukuvuka ephethe ingqamu ngahle ngadobha ihloka ngamphinda futhi,” nguMubaiwa lo.

Ubikele intatheli ukuba kazihluphanga ngalutho kodwa walala kwasa engabikelanga amapholisa kuthe nxa kusisa wathuma abantwabakhe ukuba bayebikela amapholisa.

“Iqiniso yikuthi ngesaba ukuphuma ebusuku ngoba indawo le vele isidumile ngendaba zezigelekeqe ezihamba zihlupha abantu ebusuku. Uveze ukuba amapholisa afika abona konke okwakwenzakele asethwalela uTshuma ekilinika. UMubaiwa ubikele intatheli ukuba izihlobo zikaTshuma zidla amahabula.

“Izihlobo zakhe zithi kimi ngabe ngamuyekela wenza akufunayo, bathi nxa wayezangilimaza babezabhadala kodwa mina ngangingeke ngekele umuntu engibulala ngimkhangele. Bangitshele bathi bazangiphathela unyawo lolo ngiludle njalo kumele ngibhadale izimali zonke ezizasebenza esibhedlela,” kuphetha uMubaiwa.

0 41

Musa Janga
KULANDELA ukumemetheka komkhuhlane wobhova ezigabeni ezinengi zelizwe, abafuye izinja sebekhuthazwe ukuthi bahlabise izinja zabo ukuze kuvikelwe umkhuhlane lo.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Pollex Moyo oweVeterinary Services esabelweni seMatabeleland North uveze ukuthi umkhuhlane lo usukhona endaweni ezinengi zelizwe.

“Sekulemibiko eminengi esiyitholayo eyezinja ezihlaselwe ngumkhuhlane wobhova, ikakhulu koBulawayo kanye leNkayi.

Uphinde wathi abeVeterinary Services benza imizamo yonke ukuqeda umkhuhlane lo. “Loba kunjalo senza imizamo esemandleni ethu yokuthi silwisane lomkhuhlane lo.

“Esikucelayo yikuthi bonke abalezinja ezilenyanga ezintathu kusiya phambili bazihlabise ukuze sivikele umkhuhlane lo. Ukungahlabisi izinja licala elilakho ukubophisa,” kuchaza uDkt Moyo.

UMthunywa uphinde wakhulumisana lesinye isakhamuzi seZenka eNkayi uMnumzana Mehluli Dawu oveze ukuthi umkhuhlane lo usulenyanga ezimbalwa waqala esigabeni sabo.

“Umkhuhlane lo waqala ngoNhlolanja njalo kulomntwana obulewe yiwo kunyanga edluleyo elunywe yinja elobhova.

Uqhubekele phambili esithi eNsuza kulenkomo ezalunywa yizinja ezilobhova zatshiswa.

“Kulenkomo ezatshiswayo eNsunza ezazilunywe yizinja ezilobhova kukanti eMabayi kulomunye umntwana owafa ngemva kokulunywa yinja elobhova,” kuchaza uMnu Dawu.

Uphethe ngokuthi uyajabula ngomsebenzi owenziwa ngabeVeterinary Services asebenze umsebenzi omuhle ngokuhlaba izinja ukuze kuqedwe lumkhuhlane.

“Siyajabula njengezakhamizi ngomsebenzi owenziwa ngabeVeterinary ngalumkhuhlane, besisesaba ngoba ubusuyingozi kuzifuyo zethu kanye lakithi abantu,” kuphetha uDawu.

0 261

YiNtatheli kaMthunywa
KULESISEBENZI senkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe esilahlekelwe yimpilo yaso kulandela ukugxotshwa yisitimela ngemva kokuzama ukugada isitimela sihamba, uMthunywa uyakuveza lokhu lamhlanje.

0 160

UKUVIKELA kutshiphile kulokwelatshwa, imali ebizasetshenziswa ukuzithuthukisa umuntu ucina eseyisebenzisa ekubhadaleni ukuthi elatshwe ukuze asile njalo lesikhathi umuntu asichitha edinga ukwelatshwa senza lowo odinga ukwelatshwa abuyele emuva ngoba yisikhathi esilahlekayo nje mahlayana.