Authors Posts by Umthunywa Online

Umthunywa Online

4482 POSTS 0 COMMENTS

0 214

Dashboard: Stanford Chiwanga

Updates: Nobuhle Mgwaqo

13:55 – UMongameli welizwe uthe kasidingi masela phakathi wethu. Iphelele lapha inkulumo kaMongameli welizwe. UMongameli sevalelisa uzulu.

13:50 – “Ngokuswelakala kwemali emabhanga uMongameli welizwe uthe sokuyisikhathi sokuthi sidinge indlela yokuthi sibe lemali yelizwe iZimbabwe dola. Kusukela mhlaka 31 Ntulikazi sizabe sidumele ukulungisa udubo lwemali lolu kuqala.”

13:45 – UMongameli welizwe usesole ikhansili yakoBulawayo ngokuvala amanzi enkundleni yeWhite City lamuhla.

“Lina yini elabafaka ukuthi babe ngokhansila kodwa sebelincitsha amanzi bakhipheni kukhetho oluzayo. Kwezokuthola izindlu zokuhlala sesilohlelo lweCommand Housing. Sifuna ukuba lohlelo lokutholisa abantu izindlu kungaba yizitezi kumbe ezizimeleyo kodwa sifuna abantu babe lendawo zokuhlala. NgoMvulo kuzavulwa ngokusemthethweni  ibhanga labomama iWomen’s Bank.”

13;30 – “Sesithole ongancedisa ngemali nge$100 miliyoni ekuvuseleleni iCold Storage Company (CSC). Kwezempilakahle, ngifuna ukulithembisa ukuthi mhlaka 15 Ntulikazi isibhedlela seKusileni sizaqalisa ukusebenza. Kwezemfundo, sebevumelane ukuthi amakolitshi kanye lamanyuvesithi kumele benze impahla ezasetshenziswa emankampanini.”

13:25 -“Sikhangele uBulawayo, ngifuna lazi ukuthi isisekelo sombuso sithi izigaba ngezigaba kumele ziphiwe amandla athile. Amandla angaphiwa izigaba ngabizwa ngokuthi ngama-provincial councils.

“Umsebenzi waMinister for provincial affairs suzaguquka sebezakhangela umnotho wezigaba zabo. UBulawayo yisigodlo samafekithali sifuna ukuvula amafekithali wonke avalwayo ukuze abantwana bakoBulawayo bathole imisebenzi.”

13:15 – “Sidinga imisebenzi, amandla okwenza umnotho kanye lokulwisa ubugwelegwele. Sifuna ukuba lenhlelo ezizalungisa ezokulima. Ilizwe leli kumele lilime ukudla okwanela ilizwe lonke kuthi okunye sikuthengise ngaphandle kwelizwe.

“Silohlelo labembayo sathola imali eChina yokuthuthukisa amakorokoza kasisafuni abembayo bathiwe ngomakorokoza. Emigwaqweni kanye labololiwe silomgwaqo ohlanganisa ilizwe leSouth Africa, loweFolosi usiya eZambia sifuna umgwaqo lo uqheliswe.

“Ukuze zonke inhlelo ziphumelele kumele sibe lamagetsi amanengi.”

12:58 – “Phakathi kwemuli ngananzelela ukuthi kulabomama labo baba ngahlangana labantwana abasephalamende khathesi ngikhangelele ukuhlangana labafundi bemakolitshini. Ngemva kwalokhu ngabhoda abafowethu esigcelelane labo eSADC ngabachasisela ngokwenzakalayo. NjengeZimbabwe entsha sifuna ukusebenzelana ndawonye kasila sitha.

“Khathesi ngifuna ukulichazela ngeZimbabwe esiyifunayo. Kasibambaneni sinqobe kukhetho lwamhlaka 30 Ntulikazi ukuze siqhubeke sibuse ngoba vele singababusi. Kasidingi ubudlwangudlwangu, kodwa sifuna ukuthi sinqobe bekhangele. Sinxuse abakwamanye amazwe ukuthi bazohlola indlela esiqhuba ngayo ukhetho.”

12:45 – “Okokuqala sahlangana lezinduna zomdabu ezingu- 286 ukuze siphembe indlela yokwenza lokhu.

“Okwesibili sasesiqakathekisa futhi uNkulunkulu, kungakho ngahlangana labakhokheli bamabandla okukholwa ngaxoxisana labo savumelana ukuthula kanye lokubambana.

“Ngasengibiza abakhokheli abaphethe izigaba zomnotho ngabuza ukuthi kuyini okumele sikwenze njengoHulumende ukuze injongo yokuvula umnotho iphumelele.

“Ngasengihlangana njalo labalweli benkululeko ngezigaba zabo ngoba yibo abenza ilizwe lakhululeka. Labo bavuma ukuthi sidinga ukuthula lokubambana.”

12:35 – UMongameli welizwe usehlonipha National Commissar uKhmrd Rugeje, Minister of State uKhmrd Masuku, abasekeli bakhe uKhmrd Chiwenga, uKhmrd Mohadi labanye.

“Ngifuna ukuqala ngokukhuluma ngembali eyenzakala mhlaka 4 Lwezi lapha.

“Kangizange ngibe lesandla ekuhozweni okwenziwa kulowo owayengumama wesizwe ngaleso sikhathi okuyikho okwenza safika lapho esikhona lamuhla. Ngathethiswa ngemva kwalokhu ngambonga owayengumama wesizwe ngokungithethisa.  Umkakhe wathi kusasa lokhu ngiyakuxotsha umsebenzi.

“Ngemva kokugcotshwa kwami mhlaka 24 Lwezi ngakubeka sobala ukuthi ezomnotho welizwe zizahamba phambili kuthi ezombangazwe zihambe emuva. Yikho nje sisithi ilizwe leZimbabwe livule izandla kwezamabhizimusi.”

12:28 – Uzulu ejabulela uMongameli welizwe.

12:25 – UMongameli welizwe usehlangana lozulu.

12:15 – Uchaza imbali yendlela ahlukuluzwa ngayo ngondlebe zikhanya ilanga waze wagwetshelwa udilikajele  kodwa waphunyuka ngelihlo lenalithi ngoba eleminyaka engaphansi kwe-21.

12:10 – “UKhmrd Mnangagwa nguye uJoshuwa wethu ozasisa eKhenani njalo lokuthi sizayifika njani leyo Khenani. UMongameli welizwe wethulelwa labo abazamela ibandla leZanu PF kukhetho lwamhlaka 30 Ntulikazi.”

11:45 – Sekusethulwa abahlonitshwa beZanu PF. UKhmrd Kembo Mohadi loKhmrd Chiwenga.

11:55 – uDokotela General Rtd Chiwenga ubingelela uzulu…

“Umsebenzi wami yikuzolethulela isethekeli esizolibona yena ozadonsa isitimela sonke seZanu Pf, uMongameli welizwe leZimbabwe. UKhmrd ED uzabe engumongameli ngemva kwamhlaka 30 Ntulikazi.”

12:00: UKhmrd Chiwenga usesethula imbali kaMongameli welizwe.

Isingeniso

Konke sekulungele ukwamukela uMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa koBulawayo lamuhla. UMongameli ukhangelelwe ukuthi aqale avakatshele esibhedlela seKusileni, esasungulwa nguFather Zimbabwe, uDokotela Joshua Nkomo andubana ayekwenza umkhankaso webandla leZanu PF enkundleni yeWhite City.

0 115

Nkosilathi Sibanda
UKUZIMISELA ekuthuthukiseni umdlalo we-volleyball kuleli sekunikeze uKhanyile Dlamini isikhundla sokuphatha inhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association.

0 97
Isikolo seJohn Tallach High sithole imvuzo egoqela ama-laptops itrophy kanye lemota yohlobo lweHonda Fit kumncintiswano we Old Mutual Schools Quiz Competition kanye leBook of African Records

Arnold Ndlovu
SIPHINDE yenza njalo edume ngakho iJohn Tallach High School nanko phela ibe yintshantshu elizweni lonke jikelele kumncintiswano weOld Mutual Schools Quiz Competition kanye leBook of African Records.

0 35

C. Dube

KUVIKI ephelileyo sitshengisile ukuthi uMaNdlovu, inkosikazi kaSwabide Khumalo, uMphathisikolo seTotololo, ngukhanda liyatshisa. Lokhu kufakazwa yizikhihlikhihli zenhlamba athethisa ngazo isisebenzi sesitolo sakoButhelela ngenxa yokukhuluma kubi ngoNkosi esambiza okohlanya. Wakuveza futhi lokhu lapho uKhumalo ambamba khona esithi akameqele umfana lowo amdlithize ngamazinyo.

0 164

Trevor Mhlanga

Kusidwabu esedluleyo besikhangele ngendlela zokuvala umlindi wenyoka, kusifanele ke ukuba sazi ukuba inyoka eyesabekayo le esidinga ukuvala umlindi wayo kayijwayelekanga. Akusi nyoka yeganga osungayicathamela, ithi iphuma emlindini uyicobodise ikhanda. Yinyok’ emnyama engaguquka ime la, ikhulumisane lawe, kayibalekeleki, ingundofa. Indaba emnandi yikuthi londofa uyafa, uyatshayeka.