Amakhwapha abaphekayo phu ekhitshini. . . Abafundi abasafuni ukudla

Amakhwapha abaphekayo phu ekhitshini. . . Abafundi abasafuni ukudla

0 594

YiNtatheli kaMthunywa
ABAFUNDI besikolo seTennyson Hlabangana High School bucwadlana ledolobho lakoBulawayo bavuke ubhejane batshengisela besola indlela abakhokheli besikolo abasebenza ngayo bethi abasabafuni.

Isikolo lesi, esingesebandla leUCCSA, kumaviki ambalwa adluleyo sixotshe abafundi abambalwa kulandela ukuvela kwembiko yokuba banatha izidakamizwa ezibenza baqede amalanga amabili kusiya kwamathathu bedakiwe.

Abafundi besikolo lesi ngoLwesihlanu kuviki ephelileyo baphosele phansi amabhuku bagcwala isikolo bephethe amaphetshana abebhalwe lokhu abakusolayo ngesikolo sabo.

Okumqoka akade bekusola yikuba ababaphekelayo babaphekela bengagezanga benuka njalo baphiwa ukudla okungabeneliyo.

Abafundi laba bavuke begcwalise amaphetshana esikolo lesi abelotshwe ukuthi: “Kanti ngubani owathi abapheki bengagezi #dinning hall staff, We are tired of acting headmistress and acting deputy, Mlotshwa must go, Give us value for our money #To hell with your fake budgets”.

UMthunywa ukhulume lomunye umfakazi oveze ukuthi ukukhalaza kwabafundi yindaba endala kodwa kakulungiswa lutho.

“Abafundi sebekhalaze kwaze kwaba kathathu ngendlala ngoba baphiwa ukudla okulutshwane endlini yokudlela (dinning hall). Phezulu kwalokho bathi labo ababaphekelayo kabagezi. Izikhalazo lezi kazikaze zithole impendulo kuhlala kuthiwa kuyalungiswa.

“Okunye okusolwa ngabafundi yindlela imali esetshenziswa ngayo okubangela ukuthi abantwana bakhale kakhulu yikuthi bakhokhelwa ngu-acting headmistress kanye lo-acting deputy headmaster njalo sekwedlule iminyaka emine bephethe lumsebenzi abakholwa ukuthi yikho okwenza behluleke ukusebenza okuqondileyo,” kutsho umfakazi lo.

Uqhubekele phambili esithi abakhokheli besikolo lesi kumele babone ukuthi bayalungisa udaba lolu ngoba abantwana bathwele nzima bazacina sebesenza okungaqondanga ngoba belambile befuna okuya ethunjini.

Intatheli ikhulumisane lomunye umfundi (ibizo siligodlile) othe okwenze ukuthi baze babhale amaphetshana la yikuthi sebediniwe ukukhuluma bengaphiwa impendulo.

“Kade sizama ukuthi sikhulume lalabo abasigcinileyo (boarding masters) ukuthi basikhulumele lomphathi kanye lomsekeli wakhe ukuthi balungisise indaba yabo le abahlala besiqila ngayo.

“Sihlala sibabuza bethi basalungisisa, sibakhumbuze, sesikhathele yikho nje sibone kugcono ukuthi sibhale amaphepha mhlawumbe bazazinuka amakhwapha,” kutsho omfundi.

UMthunywa ukhulumisane loReverend Mlayo Sikhosana onguye omkhulu webandla njalo enguye okhangela izikolo zebandla leUCCSA uthe kakezwa ngezikhalazo zabafundi.

“Udaba lokuthi abafundi bebetshengisela ngoLwesihlanu kangikaluzwa ngizakuyafika esikolo lesi ngiyedingisisa ngalo,” kuchaza uRev Sikhosana.

UMthunywa ukhulumisane njalo loMqondisi wezemfundo koBulawayo uNkosikazi Olicah Kaira othe yena akakho ehofisini ngakho kalalwazi ngaloludaba uzaludingisisa.

“Angikho ehofisini okwakhathesi njalo angikaluzwa udaba lolu kodwa ngizaludingisisa sengiphendukile,” kuphetha Nkkz Kaira.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply