Abathakathi batshontsha amaphambili esidumbu

Abathakathi batshontsha amaphambili esidumbu

0 623
Induna uChiya Chireya

YiNtatheli kaMthunywa
ZISELE zikhakhamele izakhamizi ebezilinde isidumbu esigabeni seMafemo indawo eseGokwe nanko phela isidumbu sivuke singela maphambili, umlomo kanye lamehlo.

Indaba le elokhu ingundabamlonyeni yenzakale mhlaka 30 Zibandlela ngesikhathi kulindwe isidumbu sendoda okutholakale ukuthi nguVictor kodwa okungasatholakalanga isibongo sayo, ebileminyaka engu-52 yokuzalwa.

Kubikwa umuyi ubhubhe ngemva kokugula kodwa isimanga sokunyamalala kwezitho zakhe zomzimba sesisenza izakhamizi zicabangele ukuba ukufa kwakhe kube yimsebenzi yabathakathi.

Esinye isakhamuzi esale ukuqanjwa ngebizo sibikele uMthunywa ukuthi mhla womngcwabo abantu bavuka ekuseni izalukazi sezilungiselela ukugezisa isidumbu zezwakala sezihlaba umkhosi.

“Abantu balala belinde isidumbu kuhlatshelwa ubusuku bonke kukhangelelwe ukuthi umngcwabo ubekhona mhlaka 30 ekuseni kodwa isimanga yikuthi izalukazi zathi zisembula isidumbu zilungiselela ukusigezisa kanye lokusigqokisa zezwakala zihlaba umkhosi.

“Abantu bagijima bayakuma emnyango wendlu eyayilesidumbu lazo ziphaphatheka zilwisa ukuphuma nanko phela lwasoluzitshaye lwazeqa uvalo.

“Sathi sibuza ukuthi kwenzakalani izalukazi zehluleka khona ukukhuluma zakhombela endlini kuphela okwenza abesilisa abalihlekana bangena phakathi besiyahlola bathola umhlola lo,” kutsho lumfakazi.

Indaba le yabikelwa induna yesigabeni seChireya okwenza layo yabuya.

Induna uChiya Chireya ibikele iphephandaba likazulu ukuba ubuthakathi obusesigabeni sakhe kukhanya sekwedlulisile, sokusethusa.

“Kulendoda ebhubhe kumaviki amabili edluleyo eyavuka inyamalele izitho zomzimba okugoqela amaphambili, amehlo kanye lendebe yangaphansi yomlomo.

“Isimanga yikuthi isidumbu sasilindwe yizalukazi ngoba umngcwabo wawumele ube ngelanga elilandelayo kodwa ekuseni sokugeziswa isidumbu bamangala sebebona kungelandebe yomlomo, amaphambili kanye lamehlo.

“Le yimisebenzi yabathakathi kanye ngoba bathi besembathisa isidumbu besifaka emsamo sasiphelele,” kutsho uChireya.

Induna uChireya iqhubekele phambili yathi ibize izalukazi ezazilinde isidumbu ukuthi zize enkundleni ukuzochasisa ukuthi kwahamba njani ngoba indaba le iyindida lanxa kungathandabuzeki ukuthi le yimisebenzi yabathakathi.

NO COMMENTS

Leave a Reply