Abalimi bakhuthazwa ukuthi bahlale belomuthi obizwa ngokuthi yi-hi-tet

Abalimi bakhuthazwa ukuthi bahlale belomuthi obizwa ngokuthi yi-hi-tet

0 219

Nomthandazo Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuthi  bahlale belomuthi obizwa ngokuthi yi-hi-tet ngazo zonke izikhathi ngoba uqakathekile kakhulu ezifuyweni.

Ekhuluma loMthunywa uDokotela Khumbulani Sibanda weVeterinary Services uthe kubalulekile ukuthi wonke umlimi ahlale elomuthi we-hi-tet ngoba uyaqeda ubuhlungu ezifuyweni.

“Kuqakathekile ukuthi abalimi bonke abafuyileyo bahlale bele-hi-tet ngoba lumuthi uluncedo kakhulu ezifuyweni, umlimi angavele ananzelele ukuthi isifuyo sakhe asiphilanga, sivuka njalo singadli ahle asihlabe i-hi-tet,” kutsho uDkt Sibanda.

UDkt Sibanda uqhubekele phambili wathi umuthi lo uyancedisa kakhulu emikhuhlaneni ebangelwa yimikhaza.

“Njengoba izulu seliqalisile ukuna lemikhaza isizaba minengi, kulemikhuhlane eyehlukeneyo ebangelwa yimikhaza ehlasela izifuyo egoqela i-heart water kanye le-foot rot, ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi ahlale ele-hi-tet ukuze nxa isifuyo sakhe singahlaselwa ngomunye wemikhuhlane le ahle asihlabe,” kuchaza uDkt Sibanda.

UNkosazana Pamela Dube ongumlimi uthe uhlala ele-hi-tet  ngazo zonke izikhathi ngoba iyasiza kakhulu.

“Mina kangihlali ngingelayo ihi-tet, ngingavele ngibone inkomo yami ivuka ingani iyagula ngihle ngiyihlabe ngilandela izilinganiso ezibhalwe lapho, ezikhathini ezinengi isifuyo leso esiyabe sigula siyaphila sibili nxa ngingaphuzanga ukusihlaba,” kutsho uNkszn Dube.

“Ubuhle be-hi-tet yikuthi ayisiwo muthi wesifuyo esithile kodwa umlimi ofuye inkomo, izimvu, imbuzi loba amabhiza uyasihlaba isifuyo sakhe esigulayo,” kuphetha uNkszn Dube.

SIMILAR ARTICLES

0 59

0 82

NO COMMENTS

Leave a Reply