Abalimi bakhala ngokukhwela kwenhlanyelo

Abalimi bakhala ngokukhwela kwenhlanyelo

0 227

Ethel Ncube
ABALIMI endaweni ezehlukeneyo elizweni bakhala ngokukhwela kwentengo yenhlanyelo okuzenza behluleke ukulima kusigaba sika2018 kusiya ku2019.
Inhlanyelo yakhwela isuka ku-$35 i10kg yaya ku-$55 kukanti i-5kg ebisenza $15 isiyi$35.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Abdul Nyathi ongumlimi eGwanda esabelweni seMatabelaland South uthe ukukhwezwa kwentengo yenhlanyelo kuzenza kube nzima ukuthi abalimi balime ukudla okuzakwenela ilizwe ngomnyaka ozayo.

“Asazi ukuthi lonyaka sizalima ngani. Inhlanyelo ikhwelile lemali yakhona ayikho. Lonyaka sizalamba ngoba asazi ukuthi siyabe silimani.

“Njengokokulimisa kwakhona asikhulumi, amakhuba kanye lomvundiso sokudula okumangalisayo. Isimo lesi senza impilo zethu zibe nzima, sicela uHulumende asiphathise ukuze senelise ukulima.

Omunye umlimi njalo oxoxisane lentatheli kaMthunywa uNkosikazi Sithabile Ndlovu uthe njengoba izulu selizaqala ukuna abalimi sebeqalisile ukuphaphatheka bedinga impahla yokulima kodwa ukukhwela kwayo sokubisela emuva imizamo yabalimi.

“Ngesikhathi lesi kumele konke sibe sesikulungisile; inhlanyelo lomvundiso sesilindele nje izulu ukuthi singene emasimini kodwa kuze kube lamhlanje silokhu singazi ukuthi sizaqalisela ngaphi ngoba isimo sibi phandle.

“Impahla ingekela ukwehla sizakhala ezimathonsi ngendlala. Okubuhlungu yikuthi singaze siyithole eyenhlanyelo emasimini akhona sizahamba silambile ngoba lokudla siyabe singela.

“Emasimini kufuna umuntu oqinileyo odle wasutha ngakho ngesimo lesi kuyabe kungasebenzeki,” kuchaza uNkkz Ndlovu.

Uphethe ngokuthi ufisa ukuthi uHulumende aphinde njalo akhulumisane labamabhizimusi athengisa impahla yokulima ukuze behlise njalo intengo.

“Impahla etshiyeneyo ingehla singajabula kakhulu sisebenze kuhle ukuze sithole ukuziphilisa ngoba vele siphila ngokulima nxa kungasenjalo singalamba lezimuli zethu,” kuphetha uNkkz Ndlovu.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply