Abafundi eGokwe banankwa emadabukakusa ngondofa

Abafundi eGokwe banankwa emadabukakusa ngondofa

0 572

Thando Dube
BASATHOBA amanxeba abafundi besikolo seGwehava Secondary eGokwe South ngemva kokunankwa ngamatshe ngondofa emadabukakusa, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Isiga lesi esitshiye izakhamizi zithithibele senzakale mhlaka 26 Zibandlela emadabukakusa lapho abafundi bebanga lika-Form Four abangamankazana ababhaxabulwe ngondofa abanye baphosa baya kogoqwanyawo.

UMthunywa ukhulumisane loNkosazana Beatrice Moyo othe lokhu kwenzakala njalo lokhu besadidene ingqondo ukuthi ondofa baze basukele abantwana kutheni.

“Lokhe sisamangele ngodaba olwenzakele lapha esikolo seGwehava. Abantwana laba abahlala ezindlini zababalisi batshaywe ngondofa ngesikhathi zemadabukakusa. Abantwana abatshaywayo ngabalamakhaya akhatshana lesikolo ngakho bahlala esikolo ukuze bengahambi umango omude.

“Kukhanya ngalelolanga emadabukakusa amankazana la aqala ukuhlaba umkhosi betshaywa ngamatshe kodwa bengaboni ukuthi amatshe akhona avela ngaphi lokuthi ajikijelwa ngubani. Abantwana laba baqhubeka belokhe betshaywa yizinto lezi abanye baze baqaleka,” kulandisa uNkszn Moyo.

UNkszn Moyo uphinde wathi ababalisi bakuleso sikolo yibo abasiza abafundi laba ngemva kokuzwa behlaba umkhosi

“Abanye ababalisi ababelapho bezwa ngomkhosi wabantwana laba yikho ukugijimela ekamelweni lapho abathola abantwana bekhala abanye sebephosa ukufa.

“Abantwana laba bakhitshelwa phandle kwekamelo leli yikho okwabayikusinda kwabo ezandleni zabondofa labo.

“Abanye bakhona abantwana abatshaywayo bahamba emakhaya abo abakaphenduki ngoba balokhe besalimele njalo basethukile ngalokhu okwabehlelayo,” kuchaza uNkszn Moyo.

UMthunywa uphinde wakhulumisana lenduna yakulesosigaba uNjelele yena othe indaba enjalo yenzakala.
“Udaba olunjalo lwenzakala sibili kodwa ngesikhathi kusenzakala ngangiphandle kwelizwe. Ngizwile sibili ukuthi abantwana besikolo seGwehava batshaywa yizinto abangaziboniyo ngamatshe ngizadingisisa ngakho,” kuphetha induna uNjelele.

Imizamo yokukhulumisana lomqondisi wezemfundo eNkabazwe uNkosikazi Agnes Godo yehlule ngoba ucingo lwakhe lwalile ukungena.

NO COMMENTS

Leave a Reply