Ezokuzithokozisa

0 404

BAKAMALANDELA kule iviki iphephandaba likazulu lize lazo njalo indaba ezihlabusayo njengoba beyitshaya ekhaleni oNdukuzibomvu amajaha omkhonto nxa babethi igula elidala livame ukunuka amasi. Kunjalo-ke lakuphephandaba nanko phela kalideli ukujabulisa uzulu mihla yonke.

0 118
Shadreck “Mabura” Syatonga Sibanda

Cornelius Luphahla
KULEZINSUKU uzulu uhlala ejabula kuphela maviki wonke njengoba nje iphephandaba likazulu lidume ngendaba ezimnandi. Angithi kule iviki lize lazo njalo ngokuvumbulula ijaha elicula umculo we-kwaito kuzwele.

0 233

NGEZIMNANDI iphephandaba likazulu elizethula kuzulu maviki wonke. Kule iviki lize leqembu lezokholo elingena kuthintitheke umuhlwa kukhithike amadimoni. Kaliculi nje leliqembu lenza izimanga emphakathini.
Iqembu leSisters of Paradise eliholwa yintombi yakoDawu, uThembi Sibanda. Qhubeka ubala uzwe ngokujulileyo mayelana laleliqembu kungxoxo ebe phakathi kukaCornelius Luphahla (CL) loThembi Sibanda (TS).

0 187
Iqembu leKhaya Arts

Cornelius Luphahla
AKUBIZWA ozwayo kuzaduma uladuma eSalukazi Art Centre elokitshini leNjube lapho okuzabe kudibene khona abaculi bezesintu ngenhloso yokuthakazelela iAfrica Day kanye lokuthuthukisa ezamasiko.