Ezabalimi – Farming

0 237
UMnumzana Wayne Brebner (kwesenxele) efundisa abalimi ngembuzi ezithengiswa phetsheya kwelizwe

Nkosilathi Sibanda
“IMBUZI zami ngizithengisa nge$150 inye ngayinye. Isikhathi sokufuyela ukubukwa sesedlula ngakho kubalulekile ukuthi abalimi bakhuthalele ukufuya bethengisa ukuze baziphilise . . .”